Kontakt

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Krajská organizácia cestovného ruchu 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Výkonný riaditeľ
Mgr. Martin Janoško 
riaditel@severovychod.sk
+ 421 (0) 51 7081 511

Médiá, PR
Mgr. Barbora Čechová
media@severovychod.sk 
+ 421 (0) 51 7754 505 

Marketing
Mgr. Tomáš Miščík
marketing@severovychod.sk
+ 421 (0) 51 7081 513

 

 

 

Sending