Bardejovské Kúpele privítali konferenciu UNESCO

Bardejovské Kúpele privítali konferenciu UNESCO

PREŠOV/BARDEJOV (9. máj 2017) – Bardejovské Kúpele privítali v piatok 5. mája medzinárodnú konferenciu o využití značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v strednej Európe. Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji predstavila krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.


Podujatie, ktoré organizoval rezort životného prostredia spolu s mestom Bardejov, prilákalo okolo 250 odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj viacerých európskych krajín vrátane Poľska, Izraelu, Ukrajiny, Nemecka, Švédska či Veľkej Británie a ďalších.

Cieľom konferencie bolo ponúknuť  priestor na výmenu skúseností medzi relevantnými partnermi a širšiu diskusiu o tom, ako program UNESCO a jeho benefity priblížiť  verejnosti, podporiť  najlepšie postupy v oblasti cestovného ruchu a prehĺbiť  spoluprácu medzi touto organizáciou a regiónom Strednej Európy. Odborníci tak hovorili napríklad o výhodách a príležitostiach, ktoré prináša značka UNESCO s ohľadom na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov a zamestnanosti v oblasti turizmu a ochrany prírody. "Je dôležité zvyšovať povedomie o cestovnom ruchu ako o odvetví, ktoré stimuluje miestny rozvoj. Udržateľná podoba rozvoja cestovného ruchu prispieva nielen k blahobytu občanov, ale zohľadňuje aj vplyv na životné prostredie,“ uviedol štátny tajomník Norbert Kurilla z Ministerstva životného prostredia SR.

konferencia-UENSCO-2017.jpg

Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji, aktuálny stav, potenciál a najčastejšie problémy predstavil riaditeľ  KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bolo zo Slovenska doteraz zaradených sedem lokalít. Na území Prešovského kraja sa nachádzajú až štyri lokality s viacerými objektmi:


Kultúrne dedičstvo UNESCO: 
Spišský hrad, Levoča a kultúrne pamiatky okolia (1993, 2009)
Bardejov – historické jadro mesta (2000)
Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka (2008)
Prírodné dedičstvo UNESCO:
Karpatské bukové pralesy (2007)

Okrem turistického potenciálu a veľkej hodnoty týchto lokalít poukázal Janoško aj na aktuálne problémy UNESCO lokalít. Na základe prieskumu, ktorý realizovala KOCR Severovýchod Slovenska v marci – apríli 2017, k aktuálnym problémom lokalít UNESCO patrí najmä riešenie stálej sprievodcovskej služby v drevených chrámoch Karpatského oblúka, v niektorých oblastiach chýbajú cudzojazyčné informačné materiály, absentuje väčší záujem cestovných kancelárií o pamiatky UNESCO, potrebný je rozvoj infraštruktúry, čistota prostredia a taktiež posilnenie marketingu na domácom i na zahraničných trhoch. Riešenie problematiky je nielen otázkou financií, ale aj užšej spolupráce. „Veríme, že aj vďaka konferencii sa nám podarí nadviazať užšiu spoluprácu s partnermi a aktérmi v tejto sfére cestovného ruchu a predstavíme pohľad na aktuálny stav a jeho riešenie,“ uviedol Janoško.

hervartov.jpg Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, pamiatka UNESCO, jeden z najstarších drevených kostolov na Slovensku.

 

V tomto roku pripravujeme vydanie propagačných materiálov o UNESCO pamiatkach v Prešovskom kraji a v príprave je aj propagačný videospot, na ktorom budú mať  UNESCO pamiatky svoje výrazné miesto. Taktiež upriamime pozornosť  na tieto miesta aj prostredníctvom letnej kampane LEGENDARIUM GO!, ktorá rodiny s deťmi zavedie po stopách legiend aj na miesta svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. V minulom roku sme dokončili označenie lokalít UNESCO hnedými smerovými tabuľami a v pláne máme ďalšie aktivity,“ predstavil Janoško časť  aktivít KOCR. Pripomenul, že k pamiatkam UNESCO by sa mohol pripojiť aj Solivar v Prešove, ktorý je významnou kultúrnou a historickou pamiatkou. 


Objektmi Solivaru previedol v sobotu 7. mája delegáciu zo sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Navštívili tiež historické centrum Bardejova (UNESCO) a drevené kostoly v Hervartove (UNESCO) a Tročanoch.

trocany.jpg Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Tročanoch Bj-delegacia.jpg Pred Bazilikou sv. Egídia v Bardejove. vlk.jpg Na problematiku výrubu lesov v oblasti Polonín upozornili aktivisti z lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

 

Čítaj tiež:

Prešovský kraj prezentujú ocenené publikácie

Najkrajšie fotografie kraja v divadle i v kalendári

Vedeli ste to o Prešovskom kraji?

Prešovský kraj má cyklistické koordinačné centrum

Kalendárium podujatí Prešovský kraj 2017