Dukla pred 71 rokmi a dnes

Dukla pred 71 rokmi a dnes

Svidník (6. október 2015) - V utorok 6. októbra 2015 si Slovensko pripomína 71. výročie Karpatsko-duklianskej operácie. V priestore Duklianskeho priesmyku sa v roku 1944 uskutočnila Karpatsko-duklianska operácia na pomoc Slovenskému národnému povstaniu (SNP).

Jednu z najkrvavejších operácií druhej svetovej vojny si pripomíname v Deň obetí Dukly, ktorý pripadá na 6. októbra. Karpatsko-dukliansku operáciu, boje v oblasti Duklianskeho priesmyku a obete 2. svetovej vojny pripomínajú národné kultúrne pamiatky Dukelské bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku. Vojenské dejiny Slovenska a zvlášť jeho severovýchodnej časti dokumentuje pútavá expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku.

V areáli pri hlavnej budove sa nachádza Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9000 vojakov. Obelisk a súsošie pomníka sú vyrobené zo spišského travertínu.


Centrálna expozícia, umiestnená v hlavnej budove svidníckeho múzea, dokumentuje vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Návštevníkom expozície sa tu pútavou formou prostredníctvom trojrozmerných predmetov, dobových fotografií a rôznych písomností, poskytujú informácie o novodobých vojenských dejinách Slovenska, ohraničených vypuknutím 1. svetovej vojny až po skončenie 2. svetovej vojny.


Do muzeálnych expozícií je zakomponovaných množstvo zaujímavých exponátov – vojenských rovnošiat, rádov, medailí, vyznamenaní, odznakov, zástav, ručných chladných a palných zbraní, ako aj nálezov z bojísk.

 

dukla.jpg

Deň obetí Dukly
Príslušníci 1. československého armádneho zboru pod velením generála Ludvíka Svobodu prekročili 6. októbra 1944 hranice svojej domoviny - Československa. Preto sa tento dátum stal základom pre budúci pamätný deň Slovenskej republiky - Deň obetí Dukly.

Karpatsko-duklianska operácia vstúpila do dejín ako najväčšia a najkrvavejšia bitka línie východného frontu, súvisiaca s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Operácia sa na poli vojenských a historických vied v súčasnosti často vníma ako strategicky nevýhodná. Karpatsko-duklianska operácia však bola iniciovaná ako priama vojenská pomoc Červenej armády SNP. Jej cielom bolo spojenie vojsk ČA s povstaleckými oddielmi.

dukla-stara1.jpg V roku 2014 bola pred pamätníkom na Dukle umiestnená kópia pôvodnej sochy československého vojaka z roku 1949.


V celej Východokarpatskej operácii (Karpatsko-duklianskej aj Karpatsko-užhorodskej) stratili vojská Červenej armády 21.000 vojakov, 84.000 ďalších utrpelo rôzne zranenia. Aj jednotky 1. československého armádneho zboru priniesli vysoké obete: 844 na životoch a 4068 zranených.

ZDROJ: TASR, www.vhu.sk

Vojenské múzeum vo Svidníku

dukla2.jpg

pamatnik-dukla.jpg Súsošie Žalujem nahradila v roku 2014 kópia pôvodnej sochy vojaka z r. 1949. Súsošie má dnes čestné miesto vo vstupnej hale na vyhliadkovú vežu na Dukle.