HLASOVANIE: NAJ v cestovnom ruchu 2016

HLASOVANIE: NAJ v cestovnom ruchu 2016

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 3. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2016. Hlasovanie prebieha anonymne, každá mailová adresa má možnosť dať jeden hlas v každej kategórii raz za 24 hodín. Online hlasovanie prebieha od 12. decembra 2016 do 12. januára 2017.

Nominované zariadenia, zamestnanci 2016

Nominované produkty 2016

 

Víťazi ankety budu slávnostne ocenení 26. januára 2017 na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Incheba Expo Bratislava v expozícii Prešovského kraja v hale B stred.

HLASOVANIE UKONČENÉ – 12. 1. 2017 o 23:59 hod.

Výsledky hlasovania: Ve­rejnosť v online hlasovaní vybrala najlepšie zariadenia, zamestnanca a produkt cestovného ruchu Prešovského kraja

PREHĽAD VÝSLEDKOV:

HLASOVANIE