Podtatranské múzeum v Poprade opäť otvoria

Podtatranské múzeum v Poprade opäť otvoria

Podtatranské múzeum v Poprade opäť otvorí svoje brány! Po komplexnej rekonštrukcii hlavnej budovy a mesiacoch príprav novej expozície sa verejnosť môže tešiť na dátum 28. marec 2018.

Komplexná rekonštrukcia v rokoch 2015 – 2016 priniesla múzeu nový vzhľad a úpravu exteriéru i moderný interiér. V roku 2017 sa pozornosť a práce múzejníkov sústreďovali predovšetkým na realizáciu novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov.

Expozícia Poprad a okolie v zrkadle vekov poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť.

Niektoré exponáty budú prezentované po prvýkrát, prípadne po dlhšom čase. Nebude chýbať neandertálec z Gánoviec, výdreva obetnej studne z Gánoviec z doby bronzovej, vzácne mince, medaily, odznaky, ninera – unikátny hudobný nástroj zo 17. storočia, reštaurované historické knižničné dokumenty zo 16. storočia, reštaurované umelecké diela, vrstevnicová reliéfna mapa Vysokých Tatier, propagačné predmety a tlačoviny z najvýznamnejších športových podujatí,  množstvo fotografií a ďalšie.

Kiska-v-Podtatranskom-m%C3%BAzeu.jpg Výstavu Kniežacia hrobka z Popradu si pred rekonštrukciou pozreli desaťtisíce návštevníkov, vrátane prezidenta A. Kisku. Foto: muzeumpp.sk

 

Mnohé zbierkové predmety boli v predchádzajúcich rokoch reštaurované alebo získané do zbierkového fondu múzea prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR, od roku 2016 Fondu na podporu umenia alebo s prispením zriaďovateľa (Prešovský samosprávny kraj).

Na príprave a realizácii novej expozície múzeum spolupracovalo s viacerými odborníkmi, vedeckými a partnerskými inštitúciami. Technická náročnosť expozície a s tým súvisiace množstvo problémov, spomaľovali celú realizáciu. To boli hlavné dôvody, prečo múzeum neotvorilo novú expozíciu koncom minulého roka.

Nová expozícia múzea na druhom nadzemnom podlaží predstaví návštevníkom takmer 600 kusov zbierkových predmetov. Na druhom nadzemnom podlaží nájdu návštevníci aj výstavu pod názvom  Múzeum otvorené..., ktorá priblíži doterajšie stavebné úpravy múzea.

PP-muzeum_history.jpg

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy Podtatranského múzea v Poprade, bola aj príprava expozičných priestorov na prezentáciu unikátneho archeologického nálezu – hrobky kniežaťa z Popradu – Matejoviec z konca 4. stor. n. l. Päť miestností na prvom nadzemnom podlaží a jedna v suteréne určené na novú expozíciu, zatiaľ nebudú sprístupnené. Návštevníci novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov, v časti venovanej neskorej dobe rímskej nájdu niekoľko originálnych predmetov z hrobky, ktoré múzeu zapožičal Archeologický ústav SAV Nitra. 

Realizácia a otvorenie stálej expozície hrobky si bude vyžadovať osobitnú pozornosť, združenie finančných prostriedkov a úzku spoluprácu viacerých odborných inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia. Prvé pracovné stretnutie odborníkov je plánované už v apríli tohto roku.

Podtatranské múzeum v Poprade prevádzkuje aj svoju pobočku v Spišskej Sobote s pútavými expozíciami, ktoré sú venované cechom a remeslám, meštianskemu bývaniu či osobnostiam pochádzajúcim zo Spišskej Soboty. 

Stránka Podtatranského múzea v Poprade www.muzeumpp.sk

Foto: Podtatranské múzeum v Poprade

Pozri tiež:

Tatry v pohybe chystajú obľúbené bežecké podujatia

Bežecké trate Levoča Nordic Centrum

Na rozhľadni Kamenná Hora Bardejov pribudli atrakcie