Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) - Dokumenty

 FA a OBJ svetlo z východu 2018 1.pdf

 Vyzva ZNH Sluzby uctovnictva pre potreby KOCR zverejnene 2.12.2013.pdf

 Partnerská zmluva projektu Svätomariánska púť Svetlo z východu zverejnené 12.12.2016.pdf

 Rámcová zmluva o poskytovaní ekonomických služieb č.20 zverejnené dňa 23.12.2013.pdf

 Výzva na predloženie ponuky Procesy VO KOCR zverejnené 4.7.2016.pdf

 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb VOS č. 12 zverejnené 24.8.2016.pdf

 Výzva na predloženie ponuky KOCR IKT zverejnené 23.1.2017.pdf

 Výzva Kancelárske potreby zverejnené 23.5.2017.pdf

 Rámcová zmluva kancelárske potreby č. 09 2017 zverejnené 30.06.2017.pdf

 Výzva na predkladanie ponuk Propagacny stanok KOCR zverejnene 5.8.2017.pdf 

 Vyzva na predlozenie ponuky Organizacno techn. zabezpecenie podujatia SDCR zverejnene 6. 9. 2017.pdf

 Výzva na predloženie ponuky na právne služby zverejnené 11.12.2017.pdf

 Návrh zmluvy poskytovanie právnych služieb zverejnené 11.12.2017.pdf

 Zmluva o poskytovani pravnych sluzieb c. 17 2017.pdf

 Výzva na predloženie ponuky KOCR Propagačne predmety zverejnené 14.12.2017.pdf

 Príloha č.2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria zverejnené 14.12.2017.pdf

 Príloha č.1 Opis predmetu zákazky Propagačné predmety zverejnené 14.12.2017.pdf

 KOCR zmluva o poskytovaní ekonomických služieb 2018 zverejnené 3.1.2018.pdf

 Výzva na predloženie ponuky KOCR Prezentácia produktu CR "Svätomariánska púť" na medzinárodných výstavách CR zverejnené 4.1.2018.pdf

 Príloha č. 1 k Zmluve č. 2-2018 Prezentacia produktu CR Sv.put na medzinar. vystavach.pdf

 Zmluva na zabezpečenie prezentácie priduktu Sv. púť zverejnené 15.1.2018.pdf

 Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2 2018 zverejnené 19. 2. 2018.pdf

 Vyzva na predlozenie ponuky Bedeker zverejnene 6. 4. 2018.pdf

 Zmluva Bedeker SzV 06/2018 zverejnené 7.5.2018.pdf

 Zmluva o organiz techn. zabezpeceni podujati Sv. put 11 2018 zverejnene 11.6.2018.pdf