Unikátne Slovenské opálové bane v 3D modeloch

Unikátne Slovenské opálové bane v 3D modeloch

Slovenské opálové bane sú lákadlom nielen pre turistov, ale aj pre vedcov a výskumníkov. Zákutia podzemných opálových baní s bohatou históriou budú postupne odhaľovať svoje tajomstvá.  Stane sa tak vďaka moderným technológiám a spolupráci s univerzitami, výsledkom bude virtuálny 3D model Slovenských opálových baní.

Opálové bane predstavujú svetový skvost a národný poklad Slovákov, ktorý stále ukrýva množstvo neprebádaných chodieb, tajomstiev a legendárneho opálu. Staré banské diela ležiace pri Prešove medzi obcami Červenica a Zlatá Baňa zažívajú v posledných rokoch svoje znovuzrodenie. Ide o opálové bane jediné na našom kontinente, známe po celom svete už od konca 16. storočia. Drahý opál, ktorý sa v nich ťažil, si zvlášť obľúbili členovia rodiny cisára Napoleona. V podzemí je približne 30 km banských chodieb a 17 horizontov, z ktorých je 5 zaplavených. V bani sa momentálne prevádzkuje aj technické potápanie. Pre širokú verejnosť je od roku 2015 sprístupnených 1280 metrov podzemných chodieb, prechod nimi je doplnený pútavým výkladom sprievodcov.

opalove-abne.jpg

Po tom, ako sa bane otvorili turistom, pokračujú aj v ďalšom rozvoji.  Opálové bane Libanka, s.r.o. predstavili 17. marca 2017 nový unikátny projekt mapovania podzemia.  Zmapovaných bude viac ako 30 km banských chodieb, ktoré sú umiestnené na dvanástich etážach. "Virtuálny model reality následne môže byť využívaný mnohými spôsobmi pre ťažbu, sanáciu a údržbu tohto vzácneho technického diela. Jeden z hlavných prínosov merania je rozvoj "geomanažmentu" Slovenských opálových baní v nadväznosti na turistiku,"uviedol Ivan KOPOR, generálny riaditeľ spoločnosti Opálové bane Libanka, s.r.o.


Na projekte sa podieľajú Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied (Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky), Fakulta manažmentu (Katedra turizmu a hotelového manažmentu) a Technická univerzita v Košiciach - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav zemských zdrojov - Oddelenie montánnych vied. Technické meracie zariadenia sú zapožičané z Centra excelentnosti sociohistorického a kulturnohistoricdkého výskumu v Prešove. Zahraničným partnerom je pražská spoločnosť Natawarde s.r.o., ktorá má s 3D zameraniami rozličných objektov bohaté skúsenosti.

Slovak-opal-mine-3D-scan-34.jpg

"Vzájomná spolupráca umožní realizáciu výnimočného projektu vytvorenia virtuálneho 3D modelu Slovenských opálových baní, ako aj iných projektov s dosahom na rozvoj turistického ruchu a odstránenie environmentálnych záťaží v lokalite Slovenských opálových baní," doplnil Kopor.

Dôležitou súčasťou spolupráce je umožniť študentom fakúlt riešiť v záverečných prácach úlohy z praxe, ktoré môžu mať priamy dopad na rozvoj vedy a výskumu na Slovensku, ako aj Európskej únie. Spomínané univerzity majú k dispozícii pre študentov špičkové technológie, ktoré sú dnes zárukou kvalitného vzdelania.

Prvá ukážka zo skúšobného skenovania:

Objavte krásu podzemia Slovenských opálových baní

www.opalovebane.com

Slovensk%C3%A9-op%C3%A1lov%C3%A9-bane.jpg

Čítaj tiež:

Región pod Duklou propagujú jednotnou značkou

Vysoké Tatry ponúknu bežcom výnimočnú sériu podujatí

Vedeli ste to o Prešovskom kraji?

Desať dôvodov, prečo navštíviť Bardejovské kúpele

Prešovský kraj má cyklistické koordinačné centrum

Kalendárium podujatí Prešovský kraj 2017

LEGENDARIUM 2 – zábava pre rodiny s legendami