Anjel Vianoc 2020

Anjel Vianoc 2020

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC 2020 pre materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné školy, na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov a študentov.

Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu. Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na súťaži potvrďte mailom (pedagog@tatragaleria.sk).

Prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 13. novembra 2020.

Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce na náklady galérie nevraciame.

Po skončení výstavy budú práce do 31. marca 2021 k dispozícii na vyzdvihnutie.

Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov bude 4. decembra 2020 o 14.00 v Art klube Tatranskej galérie.

Víťazi získajú hodnotné ceny.

Príďte nám ukázať Vaše anjelské nápady. Tešíme sa na Vás.

Prihláška na stiahnutie Anjel Vianoc 2020

Anjel Vianoc 2020

Pozri tiež:

Výstava Svet Izmov

Tatranská galéria v Poprade prichádza opäť s rozsiahlym výstavno – edukatívno - umeleckým podujatím v rámci projektu Hry s umením 2020, a to pod názvo...

Multimediálnej výstava Sélection / Výber

Podtatranské múzeum v Poprade, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a Prešovský samosprávny kraj vás pozýv...