Anjel Vianoc 2021

Anjel Vianoc 2021

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž, ANJEL VIANOC 2021 pre Materské, Základné, Špeciálne, Základné umelecké a Stredné školy, na ktorej môžete prezentovať talent a výtvarnú zručnosť Vašich žiakov a študentov. Príďte nám ukázať Vaše anjelské nápady.

Anjel Vianoc - 2021 proA4

Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu. Všetky práce posielajte poriadne označené a účasť na súťaži potvrďte mailom (pedagog@tatragaleria.sk). Prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 13. novembra 2021. Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené! Po skončení výstavy budú práce k dispozícii na vyzdvihnutie.

Termín vernisáže výstavy a slávnostného vyhlásenia víťazov bude 6. decembra 2021 o 14.00 v Art klube Tatranskej galérie. Víťazi získajú hodnotné ceny.

Pozri tiež: