Bardejovská spravodlivosť v rukách kata

Bardejovská spravodlivosť v rukách kata

Socha kata na námestí púta pozornosť

Stredovek bol neľahkým obdobím a spravodlivosť musela byť rýchla a účinná. Jedným z najvýznamnejších práv a výsad miest bolo preto hrdelné právo. Spolu s výsadou vyberania mýta, daní a poriadania trhov tak tvorili základ právnej a ekonomickej existencie mesta. Bardejovská spravodlivosť bola tak povestná prísnosťou, že v Šariši sa zvyklo hovoriť: "Od bardejovskej spravodlivosti ochraňuj nás, Bože!”.

Na túto dobu sa zachovali pamiatky, ktoré sú dnes dôvodom na návštevu historického mesta Bardejov, ktoré je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Sú to: Lampový stĺp, pod ktorým sa stínalo, Katov dom, katova lavica v Bazilike svätého Egídia a novodobá socha kata na Radničnom námestí. 

 Socha kata je dnes lákadlom pre turistov. Foto: OOCR Šariš - Bardejov
Socha kata je dnes lákadlom...

Lampový stĺp a desivé rozsudky

Bardejov získal právo meča, čiže výsadu vykonávať popravy (hrdelné právo) v polovici 14. storočia. Veľmi prísne sa trestali majetkové trestné činy a to aj smrťou. Za miernejší a menej potupný trest bolo považované sťatie. Veľmi častým rozsudkom bola smrť obesením. V bardejovskej mestskej Knihe rozsudkov, uloženej v mestskom archíve, je zdokumentovaných viacero prípadov stínania hláv. Zápis z roku 1573 napríklad uvádza, že istého Jána Repku odsúdili na smrť za krádež ženskej šatky. Kat ho sťal pod Lampovým stĺpom ešte v ten deň. Spomína sa tam aj upálenie za krádež medu a zničenie úľa či ukrižovanie za krádež v dome richtára. Zachoval sa tiež výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého z roku 1493, v ktorom zbojníci sľubujú mestu pomstu za smrť svojich druhov, popravených v Bardejove.

 Foto: iBardejov.sk, Lampový stĺp
Foto: iBardejov.sk, Lampový...

Lampové stĺpy sa stavali na cintorínoch, pamätných miestach a križovatkách. Vo vežovitej časti stĺpu horelo svetlo, ktoré malo orientačnú aj spomienkovú funkciu. V tomto priestore bývala vystavená aj hlava popraveného. V 16. a 17. storočí sa v Bardejove stínalo pod tzv. Lampovým stĺpom, ktorý dodnes stojí na svojom mieste za hradbami mesta, v blízkosti Hornej brány. Kedysi sa tu nachádzal cintorín, dnes je stĺp súčasťou areálu tzv. Starej nemocnice. Lampový stĺp (Kopfstock) je jednou z najstarších stavebných pamiatok mesta. V historickej radnici na Radničnom námestí sú vystavené pravé katovské meče.

 Radničné námestie so sochou kata. Foto: Marek Duleba
Radničné námestie so socho...

Katov dom

Katov dom v Bardejove je ranorenesančný dom z konca 16. storočia. Dom bol sídlom mestského kata a v dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou (mučiarňou). Nachádza sa na Veternej ulici blízko objektu Hrubá bašta. Starobylý dom si vďaka malým okenným otvorom na poschodí a kovaným mrežiam na oknách prízemia zachoval jedinečnú atmosféru.

 Katov dom v Bardejove
Katov dom v Bardejove

Katova lavica v Bazilike sv. Egídia

Centrum Bardejova tvorí Radničné námestie, ktoré z troch strán obkolesuje 46 meštianskych domov na úzkych stredovekých parcelách. Uprostred sa vyníma Bazilika Minor sv. Egídia, z polovice 14. storočia, ktorá obsahuje jedinečnú kolekciu 11 neskorogotických krídlových oltárov postavených v období rokov 1460 až 1520. Bazilika patrí k najväčším slovenským kostolom. K jej vzácnym pamiatkam patrí stredoveké súsošie Golgoty z konca 15. storočia, pozoruhodný je najmä osem metrov vysoký kríž s takmer päťmetrovým rozpätím s telom ukrižovaného Krista. 

 Interiér Baziliky sv. Egídia v Bardejove. Foto: Jano Štovka
Interiér Baziliky sv. Egídi...

Lavice v hlavnej lodi pochádzajú zo 16. storočia, vo svätyni z 15. storočia. Jednou z nich je aj katova lavica. Je umiestnená v rohu otočená chrbtom k ostatným veriacim. Kat tak sedával zatajený, dokonca vstupoval do kostola separátnym vchodom, priamo zo svätyne.

Plastika Stolica milosti v oltári sv. Barbory bola pravdepodobne zhotovená v dielni Majstra Pavla z Levoče. Zároveň sa považuje za vrcholnú rezbársku prácu na Slovensku. Pred vchodom do chrámu sa nachádza socha sv. Floriána. Bola postavená na pamiatku veľkého požiaru v roku 1774. Vpravo od nej sú umiestnené staré historické, originálne zvony Urban a Ján. Prekvapivé je, že oba praskli naraz v roku 1989.

bazilika sv egidia

Bronzová socha kata

V životnej veľkosti zatraktívňuje Radničné námestie od 4. júla 2016. Socha pochádza z reštaurátorskej a sochárskej dielne otca a syna – Martina a Viktora Kutných, ktorí ju aj financovali spolu so sponzormi. Prispelo aj mesto Bardejov. Socha kata na Radničnom námestí je vysoká 190 cm a je umiestnená pred bardejovskými dominantami, goticko-renesančnou radnicou a Bazilikou svätého Egídia. Neďaleko je aj Katov dom, kde kat býval a v kostole mal svoju lavicu. Socha púta pozornosť turistov, ktorí sa s ňou často fotografujú. 

bardejov kat
bardejov kat

 

POZRI TIEŽ:

Čarovná jeseň v okolí Bardejova a Svidníka

Severovýchod Slovenska je v jeseni očarujúci. Ponúka prírodu, kultúru, históriu a gastronómiu

Bardejov (UNESCO)

Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku...

TOP podujatia:

TOP výlety:

Všetky výlety