Budovu Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici otvorili pred 45 rokmi

Budovu Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici otvorili pred 45 rokmi

PREŠOV (9. september) -  Expozície Múzea Tatranského národného parku (TANAP) sprístupnili pre verejnosť v novej budove v Tatranskej Lomnici pred 45 rokmi dňa 9. septembra 1969 pri príležitosti Medzinárodného sympózia k 20. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku.  

 

Múzeum TANAP-u nadväzuje na Karpatské múzeum v Poprade založené v roku 1883 Uhorským karpatským spolkom.  

Snahy o zriadenie múzea vo Vysokých Tatrách siahajú do roku 1874. Múzeum TANAP u nadväzuje na Karpatské múzeum v Poprade založené v roku 1883 Uhorským karpatským spolkom. Keď bol v roku 1949 prijatý zákon o Tatranskom národnom parku, jednou z úloh jeho správy bolo vytvoriť výskumnú stanicu a múzeum. Múzeum TANAP u sídlilo od svojho vzniku 1. apríla 1957 až do roku 1959 v Podtatranskom múzeu v Poprade. Po presťahovaní do Tatranskej Lomnice vznikla prvá expozícia v tzv. Sečéniovskom letohrádku.  

 

Od svojho počiatku až dodnes je špecializovaným múzeom v oblasti ochrany prírody Tatranského národného parku s odborným zameraním na prezentáciu živej a neživej prírody a ľudské aktivity na tomto území.  

 

 Výstavba novej budovy múzea bola spojená s liberálnymi 60. rokmi 20. storočia a najmä kandidatúrou Vysokých Tatier na Majstrovstvá sveta 1970 v klasickom lyžovaní.  

 

 Moderná budova v Tatranskej Lomnici navrhnutá architektom Pavlom Merjavým, aj keď nejde o veľkú stavbu, pôsobí monumentálne. Dominantným prvkom je štítová trojuholníková stena obložená tatranskými žabicami s plastikou akademického sochára Juraja Bartusza. V architektúre múzea sú integrované aj výtvarné diela sochára Arpáda Račka a maliara Jozefa Kornúcika. Elegantná horizontála vstupnej časti akcentuje hlavný vstup do budovy. Výstavná hala je koncipovaná veľkoryso a netradične. Priestor ponúka možnosť rozmanitého usporiadania expozícií. Výstavné priestory sú kombinované s administratívnymi priestormi a prednáškovou sálou pre 120 osôb v samostatnom korpuse.

 

Bohatá zbierka

V zbierkovom fonde Múzea TANAP-u sú zastúpené predmety prírodovedné (botanika, zoológia, geológia a paleontológia), historické (mapová dokumentácia, pohľadnice, mince, rôzne úžitkové predmety a galerijné zbierky) a etnografické. Súčasťou zbierok je aj fotoarchív. Historická a odborná literatúra je sústredená v knižnici. Múzeum ponúka premietanie videofilmov aj prednášky s tematikou ochrany prírody v národnom parku. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú nielen informačné materiály o národnom parku, ale aj odborná literatúra s tematikou histórie a ochrany prírody vo Vysokých Tatrách. V presklených vitrínach a diorámach, znázorňujúcich jednotlivé vegetačné stupne, je celoročne vystavených približne 150 druhov kvetov rastúcich v Tatrách.  

 

 Výstavná časť múzea je v prevádzke celoročne. V roku 2010 vymenili v botanickej časti všetky vystavené exempláre rastlín a kvetov. Z približne 1400 druhov cievnatých rastlín rastúcich v Tatrách je ich v múzeu približne desatina. V roku 2011 nahradili kamzíka vo vestibule múzea novým. Tak ako všetky ostatné preparáty zvierat aj kamzík vo vstupnej hale múzea v Tatrách zahynul v snehovej lavíne v Belianskych Tatrách. Robí mu spoločnosť medveď, ktorý bol ulovený v máji 2010. Predtým napadol lesného robotníka v Tatranskej Javorine. Múzeum vystavuje aj menšie živočíchy, napríklad pod lupou vzácnu žiabronôžku severskú, glaciálny relikt, žijúcu v jedinom vysokotatranskom plese. Do depozitu múzea sa dostal aj malý guľomet z lietadla, ktoré letelo na pomoc povstalcom v Slovenskom národnom povstaní (SNP) a v zlom počasí v októbri 1944 narazilo do skál pod vrcholom Gerlachu.  

 

 Múzeum TANAP u bolo v roku 1974 ocenené Cenou Dušana Jurkoviča.

 

Zdroj: 09.09.2014; www.teraz.sk;TASR.

Foto: http://tatranskalomnica.cestovanie.biz/