Choď a foť 2017

Choď a foť 2017

Piaty ročník fotografickej súťaže Choď a foť  opäť  čaká na zaujímavé zábery z najfotogenic­kejšieho kraja pod Tatrami. Ukážte nám krásy a zaujímavosti Prešovského kraja na vašich fotografiách a vyhrajte zaujímavé ceny! Fotografie finalistov súťaže sa navyše znova dočkajú  vlastnej putovnej výstavy.

 

Od januára 2017 až do 15. októbra 2017 môžu amatérski i profesionálni fotografi zasielať  svoje fotografie z Prešovského kraja do súťaže Choď a foť  2017, ktorú pripravila KOCR Severovýchod Slovenska. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území Prešovského kraja do 15. októbra 2017.

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať  max. 5 fotografií. O víťazoch v šty­roch kategóriách roz­hodne odborná porota, ktorej bude opäť  predsedať   známy fotograf Jano Štovka. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na Facebooku.

 

Pripravené sú štyri súťažné kategórie:

1. Príroda (hory, lúky, pastviny, vodné plochy, nádrže, vysokohorské plesá, krajinky…)

2. Kultúra, tradície a história (his­torické objekty – hrady, zámky, kaštiele, mestá, námestia a ľudia nášho kraja) 

3. Šport a športové aktivity

4. Black & white

Lovci-Svetla-%C4%BDubo%C5%A1-Bala%C5%BEovi%C4%8D-web.jpg Lovci Svetla – autor Ľuboš Balažovič (1. miesto v kategórii Black & white 2016)

 

„Prešovský kraj ponúka množstvo zaujímavých miest, budeme sa tešiť  na všetky zábery a verím, že po zverejnení budú inšpiráciou na výlety pre mnoho ľudí. Predošlé ročníky súťaže mali veľký ohlas u verejnosti, množstvo zdieľaní v médiách a na sociálnych sieťach.  Autori finálových fotografií sa môžu opäť  tešiť  na putovnú výstavu, ktorá odštartuje vernisážou v divadle Jonáša Záborského v novembri 2017,“ pozýva do súťaže Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod SlovenskaHlav­ným cieľom súťaže je podpora domáceho cestovného ruchu, prezentácia krás Prešovského kraja a zvyšovanie návštevnosti atraktivít v našom kraji. 

Máš rád fotografovanie? A máš rád severovýchod Slovenska? Ak si na tieto dve otázky odpovedal áno, máme pre Teba odkaz: CHOĎ a FOŤ! 

Najkrajšie fotografie kraja v roku 2016

Vernisáž Choď a foť 2016

Jano Štovka: Najfotogenickejší kraj na Slovensku? Prešovský kraj!

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Organizátorom súťaže je krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.  Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 5 fotografií. Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white. Fotografia musí byť nasnímaná na území Prešovského kraja do 15. októbra 2017. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 15. októbra 2017 do 23:59 hod. Súťažné fotografie je potrebné poslať elektronicky na e-mail: marketing@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fo­tografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:

– meno a priezvisko autora,

– vek autora

– adresa autora,

– názov fotografie,     

– popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,

– názov príslušnej súťažnej kategórie.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile KOCR Severovýchod Slovenska. Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

 

Starec-a-hora-Marian-Kuric-web.jpg GRAND PRIX 2016 súťaže Choď a foť 2016: Starec a hora – Marian Kuric makara-a-kuric.jpg Víťaz GRAND PRIX súťaže v r. 2016 Marián Kuric počas odovzdávania cien na vernisáži v Divadle J. Záborského v Prešove.