Cyklisti sa postavia na štart Prešovského cyklomaratónu už po ôsmy raz

Cyklisti sa postavia na štart Prešovského cyklomaratónu už po ôsmy raz

27. augusta 2022 sa cyklisti postavia na štart 8. ročníka Prešovského cyklomaratónu.

27. augusta 2022 sa cyklisti postavia na štart 8. ročníka Prešovského cyklomaratónu. Hlavným cieľom organizátorov je motivovať Prešovčanov k podpore zdravia prostredníctvom športovej aktivity.

8. Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", teda bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.

Prešovský cyklomaratón sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2022. Cyklisti sa po jazde stretnú v cieli, ktorým bude už tradične Jazdecký areál 4sport (Ul. Jazdecká 1/A).

Štart:
MARATÓNSKY OKRUH - Prešov - pešia zóna - ul. Hlavná č. 73 - 13.30 hod
MESTSKÝ OKRUH - Prešov - konečná MHD sídlisko III - ul. Prostějovská č. 119 - 14.15 hod

Maratónsky okruh (42 km)

PREŠOV / PEŠIA ZÓNA - smer ul. Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV / ul. Sabinovská - ul. Mičurinova - ul. Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

Maratónskeho okruhu sa môžu zúčastniť cyklisti od 15 rokov a viac (v doprovode zákonného zástupcu). Povinnou je cyklistická prilba. V tomto okruhu pôjde o najlepší čas.

Mestský okruh (15 km)

Konečná MHD - Sídl.III - Prostějovská - Volgogradská - V. Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd pri ZVL - Švábska - gen. Ľ. Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most -Masarykova - Nám. legionárov - Hlavná - Sabinovská - Bjorsonova - Čapajevova - Jazdecká - jazdecký areál/ 4PORT

Mestského okruhu sa môžu zúčastniť cyklisti od 10 rokov a viac (v doprovode zákonného zástupcu). Povinnou je cyklistická prilba. V tomto okruhu nie je dôležitý čas, ide sa spoločne.

Prihlásiť sa na 8. Prešovský cyklomaratón môžete prostredníctvom registrácie na www.cyklopresov.com alebo na štarte.

8 presovsky cyklomaraton

Podmienky účasti

 • cyklomaratón sa uskutoční za plnej cestnej premávky na vlastné riziko, križovatky zabezpečí Policajný zbor SR,
  - všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách,
  - každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu
 • usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu, nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb, škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí,
  - účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody,
  - cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia,
  - prezentácia účastníkov sa uzatvára 10 minút pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne.

Organizátori zároveň žiadajú účastníkov o dochvíľnosť pri prezentácii, z dôvodu uzatvorenia registrácie 10 min. pred štartom. Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.

Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia Cyklomaratón Prešov sú ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie; vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej. Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov.

Viac informácií nájdete na https://www.cyklopresov.com/

Zdroj: OOCR Región Šariš

POZRI TIEŽ:

 

 

TOP výlety:

Všetky výlety