Cyklojazda Medzilaborce - Stropkov

Cyklojazda Medzilaborce - Stropkov

Cyklojazdou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. augusta na trase Medzilaborce – Stropkov a späť, chce OOCR Horný Zemplín Horný Šariš odbornú, ale aj širokú verejnosť upozorniť na to, že región má potenciál stať sa cyklodestináciou. To by do územia prilákalo ekonomicky silnejšie obyvateľstvo, čo by mohlo pomôcť okresom, ktoré sú zaradené medzi najmenej rozvinuté. Aktivitou chce OOCR Horný Zemplín Horný Šariš popularizovať cykloturistiku v tomto prihraničnom regióne s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti jej rozvoja.

Zároveň plánuje  OOCR Horný Zemplín Horný Šariš prezentovať dve nové atraktivity regiónu – expozíciu venovanú 1. svetovej vojne v Medzilaborciach a obnovenú kostolnú vežu v Stropkove. Podujatie bude tiež spojené s 15. výročím vzniku cykloklubu BaLTurS Medzilaborce.

cyklojazda_ML-SP

Ide o nesúťažnú cyklojazdu bez spoločného štartu, ktorá je určená pre cyklistov nad 18 rokov. Realizovaná je s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Počet účastníkov je obmedzený. Jedna časť bude štartovať z Medzilaboriec do Stropkova, druhá zo Stropkova do Medzilaboriec. Dĺžka trasy predstavuje spolu 65 kilometrov, vedie po cestných komunikáciách. Všetci sa stretneme na hlavnom programe v Medzilaborciach, kde nás čaká kultúrny program. Pre každého registrovaného účastníka je pripravené občerstvenie na trase a v cieli, medaila a drobné merkantily. V záverečnom žrebovaní môžu získať aj zaujímavé vecné výhry, ako sú napr. cyklistické prilby, oblečenie, náradie a doplnky či hodnotnú poukážku.

V okrese Medzilaborce dlhodobo absentuje realizácia oficiálneho cyklistického podujatia. Práve to nás viedlo k myšlienke uskutočniť cyklojazdu, ktorá môže prerásť do tradície, čo by nás samozrejme veľmi potešilo. Do organizácie podujatia sa zapojilo množstvo subjektov, čo nás opäť presvedčilo o tom, že spájať sa pre dobrú vec má zmysel. Máme za to, že Východné Karpaty sú nádherným územím, ktoré je potrebné viac spoznávať, a to aj zo sedla bicykla. Podľa našich informácií však okresom Medzilaborce prechádzajú len tri oficiálne cyklistické trasy – Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka, Cyklochodník umenia a trasa Driečna – Pulawy. Podobne je na tom aj susedný okres, kde vlani pribudla nová zelená cyklotrasa spájajúca Stropkov so Svidníkom.

 Medzilaborce
Medzilaborce

Aj napriek snahe samospráv či iných záujmových organizácií je realizácia aktivít na podporu rozvoja cykloturistiky v regióne mnohokrát beh na dlhé trate, ktorý ovplyvňujú najmä nevysporiadané pozemky.

Bližšie informácie o obnovenej kostolnej veži nájdete na tomto odkaze.

O novej expozícii venovanej prvej svetovej vojne sa viac dočítate na tomto odkaze.

Organizátormi podujatia sú Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, mestá Medzilaborce a Stropkov, Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Cykloklub BaLTurS Medzilaborce, Miestna akčná skupina Laborec, TK Vertepy Medzilaborce.

Partnermi podujatia sú DP capital, s.r.o., Obec  Havaj, KAPPAX, s.r.o., mMMm Vlčie sirupy, MTBIKER, NO-TAK bike team Stropkov, o.z., OMIR s.r.o., Penzión Andy Medzilaborce, Strojlab, s.r.o.

Zdroj: OOCR Horný Zemplín Horný Šariš

Pozri tiež:

TOP výlety:

Všetky výlety