Do strechy kežmarskej Reduty uložili posolstvo budúcim generáciám

Do strechy kežmarskej Reduty uložili posolstvo budúcim generáciám

V bývalom kráľovskom meste pod Tatrami tak nadviazali na vzácny historický odkaz zo začiatku 19. storočia.

Vo štvrtok 19. augusta bol pri príležitosti obnovy budovy Reduty do jej strechy vložený písomný odkaz pre budúce generácie. Spolu s ním do časovej schránky putovala aktuálna fotografia námestia s vyobrazenou radnicou a redutou, USB kľúč s fotografiami a videami mesta, rúško a niekoľko pamätných dukátov vyrobených špeciálne pre festival Európske ľudové remeslo, ktorého jubilejný 30. ročník sa uskutoční v Kežmarku budúci rok.

IMG_4399

„Dňa 14. júla sme vo veži Reduty našli v sklenenej fľaši uložené pergameny z roku 1817. Zanechaním odkazu sa snažíme na tento vzácny historický nález nadviazať a zároveň budúcim generáciám aspoň trochu priblížiť súčasnosť. Ide o akúsi symboliku stierania hraníc času, “ vysvetlil primátor mesta Ján Ferenčák a ďalej pokračoval: „Vzhľadom na to, že žijeme v dobe poznačenej pandémiou koronavírusu, do časovej kapsule som okrem iného vložil symbolicky aj jedno zo svojich ochranných rúšok s erbom mesta. Bolo vyrobené na miestnej škole v Kežmarku a prenechané Kežmarčanom do budúcna.”

Okrem primátora boli svedkami historického okamihu aj Iveta Bujnová z Krajského pamiatkového úradu Prešov a Božena Malovcová z popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove, kam originály listín z roku 1817 poputujú.

„U nás v archíve máme uložený celý magistrát mesta Kežmarku od konca 13. storočia. Historickú hodnotu má pre nás každý nájdený dokument. Vzácne na týchto konkrétnych pergamenoch je aj to, ako a kde sa našli. O materiál sa staráme najlepšie, ako vieme a aj keď je niečo poškodené, poskytujeme to reštaurátorom v Levoči alebo priamo v Bratislave,“ priblížila budúcnosť nájdených dokumentov z roku 1817 Božena Malovcová.

IMG_4374

Dva pergameny napísané v latinčine a doplnené historickou rytinou mesta Kežmarok boli náhodne nájdené pri rekonštrukcii Reduty, s ktorou sa začalo koncom marca tohto roka. Do veže budovy boli podľa oficiálneho prekladu uložené 12. decembra 1817 kancelistom a štvrťmajstrom Františkom Róthom za prítomnosti významných osobností mesta. Vyobrazenie Kežmarku a Vysokých Tatier je podľa rytiny J. G. Lumnitzera z roku 1814.

Druhý pergamen obsahuje menný zoznam vtedajších predstaviteľov mesta Kežmarok, vrátane richtára a členov senátu, vonkajšej a vnútornej rady.

Reduta bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 1981. Pôvodne renesančnú budovu zo 17. storočia prestavali v roku 1818. Klasicisticky upravená bola v rokoch 1818 a 1819. Ďalšie úpravy nasledovali v 70. až 80. rokoch 20. storočia a po roku 2000. Interiér budovy bol zrekonštruovaný v roku 2017. Prvé a druhé podlažie Reduty dnes využíva mestský úrad, sídli tam aj Centrum podpory regionálneho rozvoja. Obnovený vnútorný dvor bude verejne prístupný a bude slúžiť pre účely expozície.

13

Na základe úspešne podaného projektu vypracovaného mestom Kežmarok Ministerstvo kultúry SR schválilo na jej rekonštrukciu dotáciu 362 800 eur. Spolufinancovanie mesta je 20 250 eur. Obyvatelia a návštevníci Kežmarku si v blízkej budúcnosti budú môcť pozrieť faksimile nájdených pergamenov v priestoroch radnice, prípadne Reduty či Kežmarského hradu.

Zdroj textu a foto: Mgr. Barbora Sosková, oddelenie komunikácie a propagácie mesta Kežmarok

POZRI TIEŽ:

Kežmarok

Kežmarok leží na severe územia v malebnom prostredí Spiša pod Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľs...