Dotknite sa vojnovej histórie na Dukle a v okolí

Dotknite sa vojnovej histórie na Dukle a v okolí

Pre priaznivcov vojnovej histórie sa začína hlavná sezóna 1. mája, keď Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník, sprístupňuje po zime rôzne atrakcie umiestnené v teréne. Návštevníci tak môžu z vyhliadkovej veže z nadhľadu obdivovať bojisko na Dukle, ale aj dotýkať sa tankov a inej ťažkej bojovej techniky z 2. svetovej vojny rozmiestnenej v areáli prírodného múzea a okolo cesty do Svidníka.

Lozenie po tankoch a fotografovanie sa s bojovou technikou patria medzi obľúbené spôsoby poznávania, fascinujúce hlavne deti a mládež.

Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov Radomír Jančošek k tomu poznamenáva:„Vlani sme prijali za nového člena OOCR mesto Svidník a tým sa zvýšila atraktivita ponuky severovýchodu Slovenska pre cestovný ruch. K čaru zachovaných pamiatok UNESCO v meste Bardejov i kúpeľníctva v Bardejovských Kúpeľoch sa rozšírila ponuka predovšetkým o vojenskú históriu.“

Vyhliadková veža na Dukle

Vyhliadková veža na Dukle je vysoká 49 m. Nachádza sa na mieste, kde v októbri 1944 veliteľ 1. československého armádneho zboru v ZSSR brigádny generál Ludvík Svoboda mal jednu z mnohých veliteľských pozorovateľní počas bojov o Dukliansky priesmyk a krajiny pod ním. Vo vstupnej hale Vyhliadkovej veže si môžu návštevníci prezrieť viaceré výstavy od nálezov zbraní, munície, výstroje Červenej armády, 1. československého armádneho zboru v ZSSR a nemeckého Wehrmachtu až po pútavé fotografie. Z hornej kupoly Vyhliadkovej veže môžu návštevníci vidieť široký priestor Duklianskeho priesmyku a okolia. Vyhliadková veža je pre verejnosť otvorená v utorok až nedeľu od 9.00 do 17.00 hod.

Dukla_Pamatnik-na-Dukle.jpg vľavo: Vyhliadková veža (Dukla), vpravo: Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle s vojnovým cintorínom. Foto: VHÚ Bratislava

 

Pamätník Československej armády na Dukle je národnou kultúrnou pamiatkou. Tento prírodný areál patrí k najnavštevovanejším miestam regiónu. Nachádza sa v blízkosti hraničného priechodu do Poľska - Vyšný Komárnik a je pripomenutím Karpatsko-duklianskej vojenskej operácie, ktorá sa uskutočnila na jeseň 1944. Počas bojov tu padlo vyše 60 tisíc sovietskych a československých vojakov. Pamätník vysoký 28 m postavili v roku 1949. Je zakomponovaný do vojenského cintorína, ktorý pretína kolonáda s bronzovými tabuľami. Tabule nesú mená 1 265 padlých príslušníkov 1. čsl. armádneho zboru. Okolie pamätníka s cintorínom je rozľahlým vojenským múzeom pod otvoreným nebom. Bývalé bojisko možno uvidieť z nadhľadu, ktorý návštevníkom poskytuje vyhliadková veža. V areáli prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky z druhej svetovej vojny. V okolitých lesoch sa dá i dnes ukryť v zachovaných bunkroch. Do múzea patrí aj Údolie smrti v okolí obce Kapišová, kde sa odohrali najťažšie boje s masívnym nasadením tankov. OTVÁRACIA DOBA: Sep. – jún: Ut-Pi: 8.00 – 15.30, So-Ne: 10.00 – 14.00, Po: zatvorené; júl – aug.: Ut-Pi: 8.00 – 15.30, So-Ne: 10.00 – 17.00.

Bunkre-3.-%C4%8Ds.-brig%C3%A1dy-1.-%C4%8Ds.-arm%C3%A1dneho-zboru-v-ZSSR-autor-VHUBratislava-e1525091945850.jpg Bunkre 3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. FOTO: VHÚ Bratislava

 

Kapitolu vojnových dejín dokumentuje aj Vojenské múzeum priamo vo Svidníku. Sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. Dokumentuje priebeh ťažkých bojov, ktoré sa na severovýchode Slovenska odohrávali v prvej aj druhej svetovej vojne. V múzeu sú autentické fotografie z bojov, osobné pamiatky, rôzne druhy zbraní a nálezy z bojísk o Dukliansky priesmyk. V parku neďaleko múzea sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky. V susedstve expozície stojí od roku 1954 Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 000 vojakov padlých na jeseň 1944. Zdroj: www.vhu.sk

Centr%C3%A1lna-expoz%C3%ADcia-VHM-Mo-Svidn%C3%ADk.jpg Centrálna expozícia VHM Mo Svidník. Foto: VHÚ Bratislava

 

Mesto SVIDNÍK je centrom podduklianského regiónu, ktorý je úzko spätý s kultúrou a históriou Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. V letnom období sú atraktívne Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Rusínsky festival,  na ktorých sa prezentujú ľudové tradície a kultúra pôvodného etnika na severovýchode Slovenska. Dominantou centra Svidníka je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe.

Vo Svidníku sa nachádza aj Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry, jedinečné, špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho súčasťou je skanzen ľudovej architektúry so vzácnym dreveným chrámom a Galéria Dezidera Millyho.

Svidník a okolité obce sa vyznačujú sakrálnymi, najmä drevenými stavbami. V kategórii národných kultúrnych pamiatok je jedenásť drevených chrámov východného obradu z toto regiónu, čo je najviac na východnom Slovensku. Okolie Svidníka poskytuje aj pešej turistiky po značkových chodníkoch, stanovanie, cykloturistiku, kúpanie sa (v meste je vodný svet Aquaruthenia Svidník s krytými bazénmi a wellness s celoročnou prevádzkou).

ZDROJ: OOCR Šariš - Bardejov (ag. Paper Life)

Foto - zdroj: VHÚ - Vojenský historický ústav Bratislava