Fotodokumentácia: Prezentácia Svätomariánskej púte na podujatiach a výstavách CR 2018

Fotodokumentácia: Prezentácia Svätomariánskej púte na podujatiach a výstavách CR 2018