Fotografická súťaž Choď a foť 2018

Fotografická súťaž Choď a foť 2018

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 6. ročník fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Obľúbená súťaž každý rok vrcholí vernisážou a putovnou výstavou finálových fotografií. O víťazoch rozhodne odborná porota, ktorej bude opäť predsedať známy fotograf Jano Štovka (MQEP).

Organizátorom súťaže Choď a foť je KOCR Severovýchod Slovenska, cieľom fotosúťaže je propagovať zaujímavosti Prešovského kraja prostredníctvom fotografií a putovnej výstavy. Hlavným porotcom je opäť známy fotograf Jano Štovka (MQEP). Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja má za sebou už päť ročníkov a záujem o ňu každoročne narastá. V predošlom ročníku bolo prihlásených 395 fotografií v štyroch kategóriách. Finalisti a víťazi sa mohli tešiť aj zo spoločnej putovnej výstavy, ktorá v decembri 2017 odštartovala v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Fotografie je možné zasielať do 15. októbra 2018 na marketing@severovychod.sk. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území Prešovského kraja.

Súťažné kategórie:

V šiestom ročníku je pripravených päť súťažných kategórií:

1. Black & white

2. Kultúra, tradície a história

3. Príroda

4. Šport, športové aktivity

5. Historické fotografie 20. storočia/Pre­šovský kraj kedysi (fotografie, na ktorých sú zachytené krásy a zaujímavosti Prešovského kraja do roku 2000)

 

Piata „historická“ kategória je novinkou súťaže. „Historické fotografie Prešovského kraja sú samostatnou kategóriou, radi by sme ako zaujímavosť predstavili ľuďom rôzne miesta a udalosti v Prešovskom kraji, ktoré zachytili na fotografiách. Viacerí autori nás v predošlých ročníkoch oslovili s tým, že majú aj staršie fotografie rôznych turistických zaujímavostí a bolo by zaujímavé ich predstaviť  verejnosti. Rok 2018 je rokom rôznych výročí a historických ohliadnutí, tak sme si povedali, že dáme priestor aj zaujímavým spomienkam a historickým záberom z nášho kraja,“ predstavil kategóriu Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať  max. 5 fotografií. O víťazoch v piatich kategóriách rozhodne odborná porota. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na Facebooku.

Na víťazov opäť čakajú zaujímavé ceny a putovná výstava finálových fotografií. „Pre­šovský kraj ponúka množstvo zaujímavých miest, budeme sa tešiť  na všetky zábery a verím, že po zverejnení budú inšpiráciou na výlety pre mnoho ľudí,“ pozýva do súťaže Martin Janoško.

Máš rád fotografovanie? A máš rád severovýchod Slovenska? Ak si na tieto dve otázky odpovedal áno, máme pre Teba odkaz: CHOĎ a FOŤ! 

 

Choď a foť 2017: Najkrajšie fotografie Prešovského kraja

Piaty ročník fotografickej súťaže Choď a foť pozná svojich víťazov. Pozrite si najkrajšie fotografie Prešovského kraja, ktoré fotografi zaslali do súťaže v roku 2017.

Výstava Choď a foť začala svoju púť v divadle

PREŠOV (14. 12. 2017) – Výber najkrajších fotografií Prešovského kraja, ktoré zaslali fotografi do súťaže Choď a foť 2017, môže verejnosť obdivovať na putovnej výstave. Prvou

J. Štovka: Najfotogenickejší kraj na Slovensku? Prešovský kraj!

Fotograf Ján Štovka (39) prevzal aj v roku 2016 patronát nad fotografickou súťažou Prešovského kraja " Choď a foť ". Na konte má mnoho významných ocenení, patrí k európskej aj

 

Peter_Oleksak-Konfront%C3%A1cia_GRAND-PRIX_ChaF-2017.jpg

GRAND PRIX súťaže Choď & foť 2017: Peter Olekšák – Konfrontácia (pohorie Branisko)

 

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Choď a foť 2018:
1. Organizátorom súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
4. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.
5. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.
6. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 5 fotografií.
7. Súťaž sa vyhlasuje v piatich kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a pamiatky, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white, 5. Historické fotografie (do r. 2000).
8. Fotografie v kategóriách 1. – 4. (1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white) musia byť zhotovené na území Prešovského kraja do 15. 10. 2018.
Fotografie v 5. kategórii Historické fotografie musia byť nasnímané na území Prešovského kraja do r. 2000 (čierno-biele, farebné fotografie).
9. Fotografie musia byť nasnímané na území Prešovského kraja.
10. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 15. októbra 2018 do 23:59 hod. Súťažné fotografie je potrebné poslať elektronicky na e-mail: marketing@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
11. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
 – meno a priezvisko autora,
 – vek autora
 – adresa autora,
 – názov fotografie,
 – popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,
 – názov príslušnej súťažnej kategórie

12. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.
13. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile KOCR Severovýchod Slovenska.
14. Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác.
15. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.
16. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

 

vsetci-oceneni-Chod-a-fot-2017.jpgVíťazi Choď & foť 2017 počas vernisáže v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. vystava-Chod-a-fot-v-DJZ.jpg Vernisáž finalistov a víťazov fotosúťaže Choď & foť 2017 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Tagy

TOP podujatia:

TOP výlety:

Všetky výlety