Fotografie v súťaži Choď a foť hodnotia profesionáli aj umelci

Fotografie v súťaži Choď a foť hodnotia profesionáli aj umelci

Do 9. ročníka je prihlásených viac ako 700 snímok

Snímky prihlásené do fotografickej súťaže Choď a foť už putujú pred porotu, ktorej predsedá aj v tomto roku fotograf Jano Štovka (MQEP). V 9. ročníku fotosúťaže si privzal na pomoc svojich kolegov, ako i umelcov. Štvorčlenná porota vyhlási prvé tri miesta v šiestich kategóriách:

  1. Príroda
  2. Kultúra, tradície a história
  3. Šport a voľnočasové aktivity
  4. Black&white
  5. Človek a kraj (portréty, zaujímavé fotografie zo života bežných obyvateľov kraja)
  6. Architektúra (fotografie stavieb - interiér, exteriér)

Rovnako ako po minulé roky, nebudú chýbať fotografie honorované špeciálnym titulom:

  • Grand Prix
  • Cena predsedu poroty
  • Cena verejnosti
  • Cena Severovýchod Slovenska

 Jano Štovka - Pieniny
Jano Štovka - Pieniny

Ako to už býva pri tejto fotografickej súťaži zvykom, porota je zložená z profesionálnych fotografov. Jej dvaja členovia sú držiteľmi najvyššieho fotografického ocenenia, ktoré sa v Európe udeľuje - Master Qualified European Photographer (MQEP). Tento titul patrí spomínanému predsedovi Janovi Štovkovi a jeho kolegovi z Asociácie profesionálnych fotografov SR Martinovi Krystýnkovi, ktorý hodnotil snímky Choď a foť v predchádzjúcom ročníku. Štvorčlennú porotu dopľňa ďalší člen APFSR Marián Kuric, ktorý sa v minulosti zúčastňoval tejto fotografickej súťaže. Posledným menom, pre niekoho možno trochu prekvapivým, je Peter Bič - frontman, skvelý gitarista a hitmaker skupiny Peter Bič Project, ktorý v porote zastupuje umeleckú zložku a estetické cítenie. 

 Marián Kuric - Osamotený, 1. miesto Choď a foť 2019, kategória Príroda
Marián Kuric - Osamotený, 1...

Do 9. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť je prihlásených vyše 700 snímok. Okrem výhercov určí porota tiež fotografie s prívlastkom "honorable mention". Tie budú súčasťou putovnej výstavy zloženej z približne 50 záberov. Vernisáž výstavy, ako i oceneňovanie výhercov je naplánované na začiatok decembra. Spolu s nimi si prevezmú výhry aj fotografi ocenení v predchádzajúcom ročníku súťaže, keďže vernisáž sa vzhľadom na pandemickú situáciu neuskutočnila. V tomto roku prebehne vernisáž na základe platných epidemických opatrení vychádzajúcich z metodiky Covid Automatu. 

Autor: František Baláž

Pozri tiež:

TOP výlety:

Všetky výlety