Galériu Svätomariánskej púte obdivujú v Starej Ľubovni

Galériu Svätomariánskej púte obdivujú v Starej Ľubovni

Mobilná galéria prezentujúca Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji, Malopoľsku a Podkarpatskom vojvodstve sa z Kežmarku presunula do centra Starej Ľubovne. Verejnosti bude prístupná do konca leta.

 Galéria Svetlo z východu v Starej Ľubovni, Foto: OOCR Severný Spiš - Pieniny
Galéria Svetlo z východu v...

Mobilná galéria je súčasťou medzinárodného projektu s názvom Svätomariánska púť „Svetlo z východu.“ Projekt bol financovaný z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Vďaka projektu vznikol unikátny produkt cestovného ruchu - pútnického turizmu, ktorý prepája pútnické miesta na slovensko-poľskom pohraničí. Zároveň boli v rámci projektu realizované viaceré investičné aktivity na pútnických miestach, vrátane budovania turistického zázemia. Projekt bol spoločne realizovaný 13 inštitúciami, medzi ktoré patria samosprávy, organizácie aj farnosti.Vedúcim partnerom projektu bol Prešovský samosprávny kraj, ktorý Svätomariánsku púť ako turistický produkt rozvíja ďalej aj po skončení projektu.

 Galéria Svetlo z východu v Starej Ľubovni, Foto: OOCR Severný Spiš - Pieniny
Galéria Svetlo z východu v...

Tvorbu mobilnej galérie zastrešila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ako jeden zo slovenských partnerov projektu. Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja umelci z Prešova - Štefan Šoltis, Patrik Vrábeľ a Michal Kačmár, ktorí využívajú rôzne maliarske techniky. Prvou zastávkou galérie bol v lete 2020 Prešov. Odvtedy putuje do rôznych miest, kde predstavuje mariánske pútnické miesta originálnou formou. 

 Galéria v Prešove, Zdroj: PSK
Galéria v Prešove, Zdroj: P...

„Vďaka technickej a vizuálnej blízkosti našich maliarskych postupov sme docielili, aby sa jednotlivé maľby spojili do uceleného, esteticky čistého a logicky prepojeného zaujímavého celku. Každý z autorov si vybral vyobrazenia, ktoré sú blízke jeho technickým výtvarným možnostiam, avšak na výstavnej ploche vyznievajú ako jeden celok,“ vysvetľuje Michal Kačmár.

Súčasťou galérie sú kostoly a pútnické miesta v ich prírodnom prostredí, mapa s cestami spájajúcimi tieto ciele náboženského turizmu, davy pútnikov, zobrazenia modliacich sa ľudí, sv. Ján Pavol II., Panna Mária, abstraktné zobrazenia modlitieb a lásky. Výstava prezentuje celkovo desať pútnických miest, šesť na slovenskej a štyri na poľskej strane (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska a Krosno). 

„Táto galéria zobrazujúca hlbokú tradíciu pútnického turizmu v dvoch krajinách je zostavená z kovovej konštrukcie, na ktorú je možné patentovým zasunutím inštalovať až 27 panelov s maľbami. Výška galérie je 2 m, dĺžka 10 a šírka 2 m. Celkovo zaberá plochu o veľkosti necelých 60 m2,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska, Martin Janoško.

Samotný koncept projektu sa opiera o pastiersky list „Svetlo z východu”, v ktorom Ján Pavol II. málokedy rozlišuje katolícky a nekatolícky kresťanský Východ, čím zdôrazňuje, že majú jedno a to isté spoločné dedičstvo, tú istú spoločnú tradíciu - liturgickú, spirituálnu, právno-disciplinárnu i teologickú.

Viac informácií o Svätomariánskej púti: https://svatomarianskaput.sk/

 

aquavelo logo 2019

Zdroj: KOCR Severovýchod Slovenska

 

POZRI TIEŽ: