Horný Zemplín bude reprezentovať destinačné logo

Horný Zemplín bude reprezentovať destinačné logo

Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo. Pri jeho tvorbe vychádzala OOCR Horný Zemplín Horný Šariš z pôvodného návrhu, ktorý sa používal od roku 2012. Vystihuje všetky dôležité atribúty územia zaradené do štyroch hlavných oblastí: história, kultúra, príroda a voda.

logo_hornyzemplin_2021-02

Hlavným dôvodom, prečo sme sa pre redizajn loga rozhodli je to, že sa chceme prispôsobiť aktuálnym spoločenským i technickým trendom. Vizuálna identita je veľmi dôležitým prvkom, ktorý reprezentuje región. Budovať chceme na modernom a príťažlivom obsahu. Naším cieľom bolo, aby logo Horného Zemplína vyzeralo reprezentatívne a bolo kvalitne graficky spracované. Zároveň sme chceli, aby odzrkadľovalo filozofiu regiónu, ktorý chce byť liberálny k formám prezentácie, ale konzervatívny k hodnotám, ktoré sú s ním neodmysliteľne späté, vysvetľuje riaditeľka OOCR HZHŠ Michaela Zdražilová.

Logo v sebe zahŕňa  už vyššie spomenuté primárne prvky. V jeho pravej hornej časti je znázornený drevený chrám. Je prikrytý strechou, ktorá vizuálne chráni daný objekt. Tieto symboly spoločne znázorňujú  prvok histórie, konkrétne chránené historické dedičstvo/pamiatky.

 Drevený chrám Potoky
Drevený chrám Potoky

V ľavej hornej časti je možné nájsť odkaz na prírodu, konkrétne symbol písmena P, ktoré svojím tvarom stromu odkazuje na najvzácnejšie prírodné bohatstvo Horného Zemplína, a to sú karpatské bukové pralesy v Poloninách.

 Prales Stužica
Prales Stužica

Spodná časť loga patrí vode, ktorá predstavuje ďalšie najväčšie bohatstvo regiónu, či už v podobe najvýznamnejšieho letoviska Prešovského kraja – Domaše alebo najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – Stariny.

 Starina
Starina

Odkaz na posledný prvok, ktorým je kultúra, možno badať v samotnom farebnom prevedení logotypu. Spôsob zobrazenia farieb nadväzuje na pop-art a jeho najslávnejšieho predstaviteľa AndyhoWarhola, ktorého rodičia pochádzali z Horného Zemplína, konkrétne z obce Miková. Súčasťou logomanuálu sú aj podlogá, ktoré budeme taktiež využívať pri prezentácii regiónu.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zdroj: OOCR HZHŠ

Pozri tiež: