Nové produkty zážitkovej turistiky

Nové produkty zážitkovej turistiky

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s projektovým partnerom Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna v rámci projketu Karpatské dobordružstvá vytvorili inovatívne produkty zážitkového cestovného ruchu ako novú formu propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva. 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie návštevnosti cezhraničného územia a tým podporiť rozvoj regiónu. Prispejeme ku udržateľnému rozvoju cezhraničného územia a to najmä v segmente, ktoré sú spojené s využívaním voľného času.

Vďaka projektu Karpatské dobrodružstvá vznikli na slovensko-poľskom území nové produkty zážikovej turistiky CR, ktoré vás určite inšpirujú k návšteve málo propagovaného územia s jeho veľkým turistickým potenciálom.

Oblasť Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva vás očarí nielen svojimi prírodnými hodnotami a kultúrnymi pamätihodnosťami, ktoré patria k unikátnym v rámci oboch štátov.  

IMG_3469

Za účelom testovať a propagovať nový produkty zážitkovej turistiky v slovensko-poľskom pohraničí bolo zrealizované aj 3-dňové propagačné podujatie CR. Uskutočnené bolo v dňoch 11 - 13.10.2019 v počte 10 reprezentatívnych zástupcov cieľových skupín na základe výstupov z prieskumov. Účastníci  boli náhodne vybraní z pomedzi osôb zapojených do prieskumu. Mali možnosť priamo v teréne otestovať produkt vzhľadom na jeho náročnosť a celkové nastavenie. 

Obsahom tejto cesty bolo absolvovať trasu 3-dňového produktu zážitkovej turistiky CR pod názvom Prírodné a kultúrne klenoty Polonín a Bieszad.

Program účastníkov veľmi zaujal, keďže na trase mali možnosť navštíviť množsvtvo zauímavých a menej známych miest.

 Detaily produktu

Podujatie KD

V rámci projektu Karpatské dobrodružstvá bol vytvorený aj 2- dňový produkt CR pod názvom Po stopách 1. a 2. svetovej vojny. Ten si môžete tiež vyskúsať na vlastnej koži. Všetky potrebné infromácie nájdete  TU

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spolupracovala v rámci othot projketu s projektovým partnerom Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna sa. Ich cezhraničný produkt CR Turistická trasa Objavitelia čierneho zlata, vedie najzaujímavejšími a najdôležitejšími miestami súvisiacimi so vznikom a rozvojom ropného priemyslu. Podujatie - Objavitelia čierneho zlata