Krajské financie zachránili národné kultúrne pamiatky

Krajské financie zachránili národné kultúrne pamiatky

Dotačný program PSK umožnil počas roka zachrániť 5 pamiatok

Grantový program Prešovského samosprávneho kraja Výzva pre región umožnil realizáciu ďalších atraktívnych projektov v oblasti kultúry. Najnovšie prispel k záchrane národnej kultúrnej pamiatky v Kežmarku, Kalinove, Spišskej Kapitule, Strážach pod Tatrami a v Oľšavici. Na ich obnovu či rekonštrukciu poskytol dotácie celkovo vo výške viac ako 142-tisíc eur.

V Kežmarku sa podarilo zachrániť barokovú Kaplnku Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza na križovatke ulíc Tehelná a Michalská. Vďaka financiám prešovskej župy vo výške 61 200 eur sa zrealizovala sanácia a odvlhčenie tejto barokovej stavby postavenej v polovici 18. storočia. Práce tu prebiehali od apríla tohto roku a ukončené boli v októbri.

Kaplnka Jána Nepomuckého, Kežmarok_Foto PSK

V prvej oslobodenej obci na území bývalého Československa, v Kalinove, sa zrealizoval projekt opravy interiéru a exteriéru miestnej národnej kultúrnej pamiatky - gréckokatolíckeho chrámu. Klasicistická stavba byzantského typu bola postavená ešte v roku 1800 a jej obnova sa realizovala v troch častiach. Týkala sa výmeny okien, odvodnenia a opravy omietok a následnej výmeny elektrickej inštalácie. Projekt, ktorý Prešovský samosprávny kraj podporil sumou 20-tisíc eur, priniesol zlepšenie stavebno-technického stavu objektu, ochranu jeho historických murovaných konštrukcií a v konečnom dôsledku znásobenie jeho pamiatkovej hodnoty.

Krajské financie vo výške 21 166 eur pomohli zrekonštruovať južnú stranu historického oplotenia barokovej záhrady v areáli Biskupského paláca v Spišskej Kapitule pochádzajúcej z 18. storočia.

plot Spisska Kapitula_foto PSK

„Celý areál je pamiatkovou zónou chránenou UNESCO a patrí medzi jednu z najcennejších historických dominánt Prešovského kraja. Preto som rád, že sa dôležitý projekt obnovy jeho oplotenia aj vďaka našej pomoci podarilo zrealizovať, a to konkrétne z oboch strán – zo strany záhrady aj Kapitulskej ulice. Pri obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky pritom naša Výzva pre región pomohla už v roku 2019, kedy bola sumou takmer 30-tisíc eur podporená jej revitalizácia,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Práce na oplotení areálu záhrady sa konkrétne týkali murovanej omietanej časti parapetu a pilierov, kovaných výplni polí medzi piliermi a výplní dvojkrídlovej brány, ako aj krycích dosiek.

POZRI TIEŽ:

Spišská Kapitula a Spišský hrad

Spišská Kapitula nesie prívlastok slovenský Vatikán. Kedysi bola výlučne kňazskou osadou, dnes je sídlom Spišského biskupstva a pamiatkou UNESCO. Na Spišský hrad, najväčší hradný komplex strednej Európy, je to len skok.

Kežmarok

Kežmarok leží na severe územia v malebnom prostredí Spiša pod Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľs...

V Poprade - Strážach pod Tatrami sa v gotickom chráme zo 14. storočia zrealizovala sanácia havarijné stavu oltára a tabernákula. Chrám sa nachádza na Jakubskej ceste z Baziliky sv. Jakuba v Levoči do Santiaga de Compostela a v roku 1777 prešiel barokovou prestavbou. V rámci aktuálneho projektu bol spomenutý chrámový mobiliár umelecko-remeselne opravený. Práce na jeho sanácii trvali od júna do októbra tohto roku a prešovská župa ich podporila dotáciou vo výške 20-tisíc eur.

Otar v gotickom kostole Poprade - Strážach pod Tatrami_foto PSK

V rázovitej obci so zachovanými pôvodnými drevenicami v Oľšavici umožnila 20-tisícová krajská dotácia rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky - sypanca. Na objekte, ktorý bol značne poznačený povodňami, sa obnovili zrubované poškodené časti. Práce konkrétne spočívali vo vytesnení ílovitou mazaninou a natretím vápenným mliekom. Správcom predmetnej stavby  je obec a po jej zrekonštruovaní by mala byť v rámci rozvoja cestovného ruchu umožnená dostupnosť turistom a projekt by mal taktiež prispieť k celkovej propagácii regiónu Levočských vrchov.

Prešovský samosprávny kraj v rámci Výzvy pre región cez jeho program „Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok“​ len v tomto roku podporil  23 projektových zámerov s alokáciou vyše 940-tisíc eur.

V Prešove, 21. december 2022

Zdroj: Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

POZRI TIEŽ:

Vynovená Zimná výzva

Všetko, čo potrebuješ vedieť o Zimnej výzve. Ako sa zapojiť, pravidlá a lokality.

Najkrajšie zábery Prešovského kraja v Krajskej galérii v Prešove

Najkrajšie fotografie z Prešovského kraja za rok 2022 môže verejnosť obdivovať v Krajskej galérii v Prešove.

V Lačnovskom kaňone čaká turistov nový kovový rebrík

V Lačnovskom kaňone, obľúbenej turistickej lokalite neďaleko Prešova, pribudla nová turistická infraštruktúra. Návštevníci sa môžu tešiť z masívneho kovového rebríka...