Lokality Zimnej výzvy 3

Lokality Zimnej výzvy 3

Aj tento rok máš na výber z 15 lokalít a jednu lokalitu pri každej garantovanej hranici si môžeš nahradiť návštevou a využitím služieb lyžiarskeho strediska (foto účastníka s odznakom na lyžiach) alebo podujatia v Prešovskom kraji. Počas súťaže budú zverejnené aj 2 bonusové lokality. 

Podmienkou je fotografia z daného strediska na lyžiach s registračným odznakom alebo fotografia s odznakom z podujatia - musí byť zjavné, o aké podujatie/stredisko ide. 

Súčať trvá od 17. 12. 2022 do 19. 3. 2023. Všetko o Zimnej výzve 3. 

Registrácia

 1. hranica: Zisk rukavíc je podmienený navštívením 5 lokalít zimnej výzvy (1 turistickú lokalitu môžeš nahradiť návštevou lyžiarskeho strediska alebo podujatia).
 2. hranica: Zisk podložky na sedenie je podmienený navštívením 10 lokalít zimnej výzvy (1 turistickú lokalitu môžeš nahradiť návštevou lyžiarskeho strediska alebo podujatia).
 3. hranica: Zisk multifunkčnej turistickej sady je podmienený navštívením 15 lokalít zimnej výzvy (1 turistickú lokalitu môžeš nahradiť návštevou lyžiarskeho strediska alebo podujatia).

ZV_multifunkčný nástroj

Lokality Zimnej výzvy:

         EASY

 1. Vyhliadka Grófňa
 2. Hrad Bodoň
 3. Spiaci mních
 4. Vrch Osly
 5. Zámčisko

  MEDIUM


 6. Baranie - Stávok
 7. Mindžová
 8. Hanigovský hrad
 9. Zelená skala
 10. Slodičovský vrch

  HARD

 11. Gazdoráň
 12. Nežabec
 13. Roháčka - Rozsypaná skala
 14. Rozhľadňa na Čarnej hure
 15. Skalnaté pleso - Skalnatá chata

Bonusové lokality:

1. Hora smrti - Kaštielik

2. Vrátnica

Zimná_výzva_3_MAPA

 

Lyžiarske strediská - Zimná výzva

 

Zoznam podujatí - Zimná výzva

Výdajné miesta odmien:

 • Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, č. dverí 522) - od 23. 1. 2023