Multimediálna prezentácia Poprad a okolie v zrkadle vekov

Multimediálna prezentácia Poprad a okolie v zrkadle vekov

Podtatranské múzeum sa v roku 2018 zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia a vypracovalo projekt v rámci programu 5.2.1. Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá s názvom:

Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov“. Projekt bol Fondom na podporu umenia podporený sumou 20 000,00 €,  spolufinancovanie projektu je vo výške 1 053,00 €.

Výstupmi projektu budú interaktívne prvky v novej expozícii múzea, ktoré budú prezentované prostredníctvom technických zariadení - tabletov, dotykových LCD obrazoviek a tiež televíznej obrazovky.

  • V časti expozície „Praveký človek pod Tatrami“ bude vytvorený digitálny 3D model originálu výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec.

3D model - originál výliatku mozgovne neandertálca z Gánoviec

  • V časti expozície „Zrod mesta“ bude prezentovaný južný portál z kostola sv. Egídia z Popradu formou rozšírenej reality. 

3D model - fragment  z portála, kostol sv. Egídia v Poprade

  • Časť expozície „Vo víre udalostí“ bude drevená, vrstevnicová mapa Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti (Posewitzova vrstevnicová mapa) spracovaná do podoby, ktorá bude slúžiť na interaktívnu získavanie informácií.

3D model -Posewitzová mapa Vysokých Tatier

 

Expozícia bude rovnako doplnená o prezentáciu digitalizovaných zbierkových predmetov, ktoré múzeum získalo prostredníctvom digitalizácie zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK.

Pozri tiež: 

Podtatranské múzeum v Poprade

Múzeum pútavým spôsobom prevedie návštevníka podtatranským životom od praveku až po súčasnosť. Chýbať nemôže expozícia venovaná neandertálcovi z blízkych Gánoviec.