Naj produkty cestovného ruchu sú až tri, ocenenie získal aj známy chatár

Naj produkty cestovného ruchu sú až tri, ocenenie získal aj známy chatár

PREŠOV (20. 1. 2015) - Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu Prešovského kraja získal známy chatár Peter Petras. Ocenené budú aj ďalšie osobnosti a tri produkty cestovného ruchu.

Po najlepších zariadeniach a zamestnancoch cestovného ruchu pozná Prešovský kraj už aj víťazné osobnosti a produkty turizmu. Rozhodla o tom odborná porota zložená zo zástupcov samosprávy, podnikateľskej sféry, školstva, SACR, Prešovského samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá je organizátorom ocenenia. 

Porota vyberala z nominácií, ktoré zasielala široká verejnosť do konca novembra minulého roku.  Spolu prišlo šestnásť nominácií na osobnosť a rovnako šestnásť nominácií na produkt cestovného ruchu. 

Za celoživotný prínos ocenený Peter Petras

Ocenenie za celoživotný prínos poputuje do rúk známeho tatranského chatára Petra Petrasa. V roku 2014 vybojoval zmenu v zákone o verejnom obstarávaní, ktorá mu umožnila zostať nájomcom Rainerovej chaty ďalších desať rokov. Výrazne ho podporila aj verejnosť v petícii, ktorú podpísalo 35 000 ľudí. 

Petras sa v roku 1987 zamestnal popri práci učiteľa ako vysokohorský nosič v Tatrách. V roku 1997 vzal do prenájmu od ŠL TANAP-uRainerovu chatu, ktorá bola iba ruinou bývalej útulne. Na svoje náklady ju so svojou rodinou zrekonštruoval, opravil a  sprevádzkoval. Chata ponúka základné občerstvenie a predaj ručne vyrábaných suvenírov. Petras v nej zriadil expozíciu horolezeckej a lyžiarskej výstroje a minimúzeum horských nosičov. Chatu preslávil aj rôznymi akciami, k najznámejším patrí stavba snehového betlehemu. Ako uviedla jeho dcéra Zuzana Petrasová, krédom jeho práce je myšlienka: „Vo svojej práci treba urobiť viac než musíte“. Petras je tiež autorom knihy „Na chodníku chodník“. 

petras.jpg

Ceny za vzdelávanie, podnikanie a rozvoj CR v samospráve

Porota rozhodovala aj v ďalších kategóriách. Ocenenie za rozvoj cestovného ruchu v samospráve získalo Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora. Mikroregión spája 15 obcí v lokalite, ktorá nie je typickou turistickou destináciou. Obce pod vedením predsedníčky združenia Márie Čuchtovej pracujú na rozvoji turistickej infraštruktúry, pripravujú netradičné podujatia a reprezentujú región doma i v zahraničí s veľkým entuziazmom a odhodlaním. 

Ocenenie za vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu udelila porota Jozefovi Čekovskému. Pôsobí ako zástupca riaditeľa SOŠ Horný Smokovec, je dlhoročným pedagógom s odbornými skúsenosťami z praxe i odborným porotcom súťaží v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Ocenenie v kategórií podnikateľ v oblasti cestovného ruchu získal Ján Gondek. Správca Chaty Pieniny zamestnáva počas sezóny 40 ľudí, je organizátorom  podujatí, aktivistom a  zakladateľom združenia Rozvoj Pienin a Zamaguria. Rodák z Lesnice sa výrazne sa zaslúžil o rozvoj Zamaguria, cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce a zviditeľnenie tejto časti Slovenska doma i v zahraničí.

NAJ produkty sú až tri

Porota vyberala z kvalitných nominácií, v niektorých prípadoch bolo naozaj ťažké vybrať len jedno meno. Pri produkte cestovného ruchu tak dokonca namiesto jedného víťaza máme víťazov až troch,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Ocenenie NAJ produkt cestovného ruchu Prešovského kraja získali OZ Slomba za budovanie single-trackov, Tatranský ľadový dóm a Biokúpalisko Sninské rybníky

ladovydom1.jpg Tatranský ľadový dóm

Občianske združenie Slomba ukončilo v roku 2014 výstavbu troch cyklochodníkov v blízkom okolí Prešova, ktoré sa tešia veľkému záujmu u mladšej, ale aj staršej generácie horských cyklistov. V mestských lesoch Prešova sa nachádzajú už 4 cyklotrasy – singletracky, ktoré tvoria ucelený systém trás pre horské a trekingové bicykle. Trasy sú budované s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Porota ocenila najmä inovatívnosť myšlienky a zanietenosť dobrovoľníkov, ktorí single-tracky stavali najmä z vlastných zdrojov, čiastočne ich podporilo mesto Prešov.

Areál prírodného kúpacieho biotopu v areáli Biokúpaliska Sninské rybníky je jedným z prvých  kúpalísk na Slovensku, ktoré využíva technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Rekonštrukcia sninských rybníkov na prírodný kúpací biotop vrátila oblasti turistický ruch. Návštevnosť v prvých štyroch sezónach po rekonštrukcii dosiahla 300 000 návštevníkov. Hostia tu zavítajú z celého Slovenska, ale svoje zastúpenie majú aj  okolité krajiny.

zhora.jpg Biokúpalisko Sninské rybníky

Počas zimnej sezóny 2013/2014 vyrástol na Hrebienku jedinečný Tatranský ľadový dóm. Navštívilo ho viac ako sto tisíc ľudí. Stal sa miestom koncertov, svadieb, návštev a jednoznačným hitom zimnej sezóny. Jedinečný Tatranský ľadový dóm odolal nepriazni počasia a to najmä vďaka špeciálnemu chladeniu a prekrytiu.Tatranský dóm píše svoj úspešný príbeh aj v  sezóne 2014/2015.

Odovzdávanie prestížnych ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2014 sa uskutočnilo 29. januára o 12:00 hod. na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2015 v Bratislave na pódiu výstavného stánku Prešovského kraja. Ocenenia si prevzali aj víťazi on-line hlasovacej časti ocenenia v kategóriách NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec CR.

Ocenenia pre víťazov vyrobil známy prešovský umelecký kováč Michal Kačmár.

SÚVISIACE ČLÁNKY:Nominované osobnosti a produktyVerejnosť rozhodla o najlepších v cestovnom ruchu Prešovského krajaNominácie sú známe, verejnosť hlasuje v ankete