Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2017

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2017

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Verejnosť môže do konca novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Hlavnou úlohou ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svo­jim kvalitám vzorom pre ostatných. Organizátorom ocenenia je KOCR Severovýchod Slovenska.

Opäť vyzývame širokú verejnosť, aby nám predstavila inšpiratívne produkty, kvalitné zariadenia a ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v Prešovskom kraji. Chceme oceniť tých, ktorí sú prínosom v tejto oblasti a môžu byť príkladom a inšpiráciou pre kolegov, mladých nasledovníkov, odbornú i laickú verejnosť,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Nominácie je možné navrhnúť v týchto kategóriách:

I. Osobnosť cestovného ruchu: (rozhodne odborná komisia)
A) Celoživotný prínos v oblasti CR
B) Rozvoj CR v samospráve
C) Vzdelávanie v oblasti CR
D) Podnikanie v oblasti CR


II. NAJ produkt CR (rozhodne odborná komisia a jeden produkt vyberie aj verejnosť v online hlasovaní)


III. NAJ zariadenie CR: (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
A) NAJ kultúrne zariadenie
B) NAJ zábavné/relaxačné zariadenie
C) NAJ informačné zariadenie CR
D) NAJ ubytovacie zariadenie
E) NAJ reštaurácia
F) NAJ kaviareň, bar, čajovňa


IV. NAJ zamestnanec CR (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
Do kategórie patria zamestnanci v oblasti služieb v CR (kuchár/ka, čašník/čka, barista/tka, barman/ka, someliér/ka, recepčný/á a sprievodcovia/in­formátori v turistických a kultúrnych zariadeniach).

Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný. Kon­taktný formulár na nomináciepodmienky nominovania

Peter-Chudy_Osobnost-2016.jpg Za celoživotný prínos v cest. ruchu bol v roku 2016 ocenený Peter Chudý (uprostred). Vľavo predseda PSK Peter Chudík, vpravo predseda KOCR Severovýchod Slovenska Michal Sýkora.

 

Rozhodne porota aj verejnosť

Z nominácií vyberie víťazné osobnosti a produkty odborná porota. Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden najobľúbenejší produkt vyberie verejnosť v online hlasovaní od 14. decembra 2017 do 14. januára 2018 (23:59 hod.).

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2017 poštou na adresu KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo mailom na adresu media@severovychod.skKontaktný formulár a pod­mienky nominovania sú umiestnené v prílohe. Navrhovateľov nominácií nezverejňujeme. 

Už samotná nominácia je pre zariadenia, produkty i zamestnancov určitou satisfakciou, zviditeľnením. O anketu a ocenenie je veľký záujem zo strany verejnosti a médií,“ doplnil Janoško.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 25. januára 2018 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo v Bratislave v expozícii Prešovského kraja. 

POZRI  TIEŽ:

Toto sú najlepší v cestovnom ruchu 2016!

Prehľad ocenených v predošlých ročníkoch

Odovzdávanie ocenení za rok 2016 (video)

Prešovský kraj prezentuje nádherný videospot:

 

 

TOP podujatia:

TOP výlety:

Všetky výlety