Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2019

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2019

Hľadajú sa najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019

Verejnosť môže do konca novembra nominovať osobnosti, produkty a zariadenia na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019. Ocenenie bude už po šiesty raz udeľované tým, ktorí svojimi aktivitami a kvalitou prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.  

SVS---NAJ-V-CR-2018---web-banner3-1920x600px

Nominácie je možné podávať do konca novembra 2019 v piatich hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu a v novej kategórii, ktorá pribudla tento rok Remeslo má zlaté dno. 

V kategórii Osobnosť cestovného ruchu budú udelené ocenenia za celoživotný prínos, vzdelávanie, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu v samospráve. Tiež je možné nominovať produkty, ktoré v roku 2019 prispeli k rozvoju turizmu a k zvýšeniu návštevnosti kraja (podujatia, atrakcie, festivaly a podobne).

V kategórii zariadenia môžu byť nominované kultúrne, náučné zariadenia a atrakcie, informačné kancelárie, ubytovacie a reštauračné zariadenia. Kategória NAJ zamestnanec je otvorená šikovným zamestnancom z oblasti služieb, ako sú sprievodcovia a informátori v kultúrnych a informačných zariadeniach, kuchári, barmani, someliéri, čašníci a podobne. 

V novej kategórii - Remeslo má zlaté dno hľadáme miestnych remeselníkov,  ktorí udržiavajú a rozvíjajú bohaté tradície remesiel v Prešovskom kraji. Svojou tvorbou podporujú jeho návštevnosť, robia kraj atraktívnejším. Výsledky ich tvorby môžu byť prezentované na rôznych výstavách, prípadne sú vhodné k zakúpeniu ako suvenír či spomienka z návštevy kraja.

 Ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v roku 2018
Ocenení Najlepší v cestovn...

Vzhľadom k tomu, že v Prešovskom kraji sa nachádza mnoho zaujímavých ľudí, zariadení, našou snahou je aj tento rok vyzdvihnúť tých, ktorí svojou prácou a odhodlaním prispevajú k tomu, aby cestovný ruch v Prešovskom kraji napredoval tým správnym smerom. Či už je to v oblasť vzdelávania, podnikania, samosprávy, tradícii remesiel.... Veríme, že aj v aj v tomto ročníku príklad a úspechy takýchto ľudí budú inšpiráciou a motiváciou k ďalšej aktivite a rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Prostredníctvom novej kategórie nazvanej Remeslo má zlaté dno, by sme radi podporili aj tradícu remesiel v kraji, keďže tvoria neoddeliteľnú súčasť našej histórie.“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Kategórie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019:

I. Osobnosť cestovného ruchu:

A) Celoživotný prínos v oblasti CR

B) Vzdelávanie v oblasti CR

C) Podnikanie v oblasti CR

D) Rozvoj CR v samospráve

II. NAJ produkt CR 

III. NAJ zariadenie CR:

A) NAJ kultúrno - náučné zariadenie, atrakcia 

B) NAJ informačné zariadenie CR

C) NAJ reštaurácia

D) NAJ ubytovacie zariadenie

IV. NAJ zamestnanec CR 

V. Remeslo má zlaté dno

Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný. Kon­taktný formulár na nominácie a podmienky nominovania

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti a produkty odborná porota. V kategóriách NAJ zariadenie CR a  NAJ zamestnanec CR si víťazov zvolí verejnosť v online hlasovaní. Taktiež verejnosť rozhodne aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu. Online hlasovanie sa uskutoční v decembri a potrvá do januára.

Budeme sa tešiť, ak aj široká verejnosť vyjadrí svoj názor. Cestovný ruch je hlavne o ľudoch a službách, ktoré sú im určené. Preto budeme radi, ak sa prostredníctvom nominácií dostanú do povedomia kvalitné služby, produkty a šikovní ľudia, ktorí si zaslúžia pozornosť a môžu byť vzorom pre ostatných. Už samotné nominácie vo všetkých kategóriách sú uznaním dobre odvedenej práce,“ doplnil Janoško.

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2019 poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo mailom na: media@severovychod.sk

 

Formulár - Nominácie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019

Všeobecné podmienky udeľovania ocenení Najlepší v cest. ruchu PSK 2019

 

Ocenení NAJ v cestovnom ruchu 2014 - 2019

Prehľad získaných ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja poukazuje na kvality,

 

Prešov, 7. 11. 2019

 

 

Tagy