Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2020

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2020

KOCR Severovýchod Slovenska vyhlásila 7. ročník ankety

Aj v tejto neľahkej dobe, keď cestovný ruch zažíva najťažšie obdobie za posledných 10 rokov sa KOCR Severovýchod Slovenska rozhodla zorganizovať 7. ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja – 2020.

Tento ročník reflektuje na aktuálnu situáciu v spoločnosti, ocenení budú okrem iného hlavne tí, ktorí podnikli najväčšiu snahu a úsilie o ochranu / podporu / udržanie si turistov resp. svojich pracovníkov v tomto náročnom období. Aj takýmto spôsobom ich chceme oceniť a motivovať, aby nestrácali chuť a silu do ďalšej práce.

NAJ v CR vizuál

V ankete boli v minulosti ocenené viaceré osobnosti a zamestnanci pracujúci a podnikajúci v cestovnom ruchu, rovnako aj zariadenia a produkty cestovného ruchu. Tradičné kategórie však tento rok nahradia len dve:

  • Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu
  • AntiCovid

Každá právnická resp. fyzická osoba môže zaslať v rámci danej kategórie ľubovoľný počet nominácii na udelenie ocenenia. Vyplnený návrh na udelenie ocenenia je potrenbné zaslať poštou KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo mailom marketing@severovychod.sk  v termíne do konca roka kalendárneho roka 2020.

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenených odborná komisia. Veríme, že toto ocenenie, ktoré je každý rok spojené so záujmom médií a širokej verejnosti bude motiváciou do ďalšej pace nielen nielen pre víťazov ale aj pre verejnosť.   

Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný. Kon­taktný formulár na nominácie a Všeobecné podmienky udeľovania ocenení Najlepší v CR PK 2020

 Ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v roku 2019
Ocenení Najlepší v cestovn...

V kategórii AntiCovid môže verejnosť nominovať tie subjekty, ktoré v rámci pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, podnikli najväčšiu snahu o udržanie si zamestnancov ako aj návštevníkov.

„V tejto kategórii môžu byť nominované osoby, samosprávy, organizácie, ale aj ubytovacie či stravovacie zariadenia. Môže ísť napr. o majiteľa podniku, ktorý sa v tomto roku radšej zadlžil, ako by mal prepúšťať, alebo zariadenia, ktoré prišli s novou ponukou produktov cestovného ruchu“ vysvetľuje myšlienku ocenenia výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Formulár - Nominácie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2020

Všeobecné podmienky udeľovania ocenení Najlepší v cest. ruchu PSK 2020

Prehľad ocenených v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja (2014 – 2020)

Tagy