Nová infraštruktúra na pútnických miestach

Nová infraštruktúra na pútnických miestach

PREŠOV (28. 7. 2017) - Na štyroch pútnických miestach v Litmanovej, Ľutine, Gaboltove a Levoči pribudne nová infraštruktúra. Stane sa tak v rámci medzinárodného projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorého lídrom je Prešovský samosprávny kraj. Jedným z projektových partnerov je aj KOCR Severovýchod Slovenska. 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová plánuje v projekte vybudovať pútnicko-informačné centrum s areálom. Pri farnosti v Ľutine je zasa potrebné dobudovať turistickú infraštruktúru. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča plánuje vytvoriť oddychovú zónu s krížovou cestou, vybudovať spevnené vjazdy k jednotlivým oddychovým zónam a zmodernizovať i dobudovať hygienické zariadenia na Mariánskej hore. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov chce dobudovať areál pútnického miesta a vybaviť ho prístreškom a hygienickými zariadeniami. Plánujú tu tiež stavebné úpravy prameňa sv. Vojtecha, osvetlenia a chodníky, ako aj inštaláciu informačného systému s ozvučením a vybavenie pútnického areálu s prvkami drobnej architektúry, akými sú pitné fontány, stojany na bicykle či odpadkové koše.    

Gaboltov2.jpg Obľúbené pútnické miesta v regióne navštívia ročne tisícky veriacich. Zdroj: Inovačné partnerské centrum.

 

S implementáciou projektu začala krajská samospráva už v januári tohto roku. Momentálne prebiehajú verejné obstarávania na výber dodávateľov u jednotlivých investičných partnerov. Rozbiehajú sa aj sprievodné podujatia, ktoré majú napomôcť zviditeľniť samotný projekt a jeho myšlienku. Jednou z takýchto aktivít bolo aj umelecko-výtvarné sympózium, organizované Prešovským samosprávnym krajom, počas ktorého umelci z viacerých krajín vytvárali umelecké diela s pútnickou tematikou. Aktuálne kraj pracuje na  marketingových dokumentoch a komunikačnej kampani pri vytvorení nového produktu religiózneho turizmu.

Gaboltov-1.jpg V Gaboltove kraj pomôže dostavať pútnický areál a inštalovať informačný systém s ozvučením.

 

KOCR Severovýchod Slovenska v spolupráci so slovenskými a poľskými partnermi pripraví napr. mobilnú aplikáciu, pútnické pasy, vonkajšiu galériu, projektovú pieseň, značenie pútnickej trasy a mnoho ďalších aktivít, ktoré súvisia s vybudovaním nového produktu CR.

Súčasťou projektu sú okrem investičných akcií i viaceré zaujímavé aktivity, ktoré sa budú postupne realizovať počas najbližších 18 mesiacov trvania projektu. Pôjde nielen o besedy či odborné fóra, ale aj realizáciu 3D mappingu, vytvorenie mobilnej aplikácie a tzv. Evanjelizačnej cesty pútnikov,  na ktorej budú vybraní pútnici „testovať“ novovytvorenú trasu po zrekonštruovaných pútnických miestach.

Zdroj, foto: PSK, Inovačné partnerské centrum, KOCR SVS

Marianska-hora-autor-%C4%BDubo%C5%A1-Paukeje-zdroj-KOCR-Severov%C3%BDchod-Slovenska.jpg Mariánska hora. Autor: Ľuboš Paukeje

 

Prečítajte si tiež:

LEGENDARIUM – Leto s legendami pre celú rodinu!

LETOHRAD: Objavte obnovené hrady

Cyklopátrania 2017: Spoznajte Prešovský kraj na bicykli 

Vedeli ste to o Prešovskom kraji?

Kalendárium podujatí Prešovský kraj 2017

LEGENDARIUM-slider-800x208.jpg