Aké pravidlá platia pre lyžiarske strediská?

Aké pravidlá platia pre lyžiarske strediská?

Nepriaznivá epidemiologická situácia spôsobila sprísnenie povinnosti a zatvorenie terás v stravovacích zariadeniach. Na druhej strane sa stanovili jasné pravidlá pre zimnú sezónu v lyžiarskych strediskách. Ubytovať sa či využiť služby lanoviek budú môcť hostia iba s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. 

Nové povinnosti a opatrenia

prináša vyhláška ÚVZ SR platná od 11. 12. 2020. Zakazuje poskytovať stravovacie služby aj na terasách, stanovuje podmienky pre ubytovacie služby a pre prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov.

Všetky vydané opatrenia sú sústredené na Úradnej tabuli ÚVZ SR.  

Prevádzky verejného stravovania - platné od 11. 12. 2020

Na základe opatrenia sa od 11. 12. 2020 uzatvárajú prevádzky verejného stravovania. Zákaz sa nevzťahuje na prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Ubytovacie služby - platné od 14. 12. 2020

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • každá osoba využívajúca hotelové a podobné služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 Grand Hotel Kempinski High Tatras
Grand Hotel Kempinski High Ta...

Hromadné podujatia - platné od 11. 12. 2020

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Zákaz sa nevzťahuje na hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 dní.

Viac o výnimkách a povinnostiach pri usporadúvaní hromadných podujatí nájdete v opatrení.

Lanové dráhy a vleky - platné od 14. 12. 2020

Všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu kabínkových lanoviek na jednu osobu, resp. členov spoločnej domácnosti,
 • každá osoba využívajúca služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou
 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

 Lyžovanie vo Vysokých Tatrách. Foto OOCR Región Vysoké Tatry
Lyžovanie vo Vysokých Tatr...

Kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ SR nájdete TU.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry 

Pozri tiež:

Lyžovanie vo Vysokých Tatrách

Doprajte si neopakovateľnú dovolenku plnú zimných dobrodružstiev a zažite vysnívanú lyžovačku. Zalyžujte si vo Vysokých Tatrách, ktoré ponúkajú 24 kil...

TOP výlety:

Všetky výlety