Otvorenie cyklochodníka z Veľkej Lomnice cez Huncovce do Kežmarku

Otvorenie cyklochodníka z Veľkej Lomnice cez Huncovce do Kežmarku

Približne 1,2-kilometrový úsek z Veľkej Lomnice neďaleko lokality Kaštieľ smerom do huncovského chotára slávnostne otvorili 16. septembra 2021. Z Huncoviec trasa ďalej pokračuje do Kežmarku, odtiaľ cez Kaštieľ Strážky do Spišskej Belej a do Tatranskej Kotliny.

Slavnostne_otvorenie_cyklochodnika_16092021 (65)

Jedným z cieľov združení a organizácií v podhorí Vysokých Tatier je cyklochodníkmi zosieťovať obce a mestá. A príklad cyklochodníka z Veľkej Lomnice ukazuje, aké môže byť financovanie z viacerých zdrojov efektívne: niečo dá obec, niečo župa a časť program Interreg. Je dôležité využiť každú príležitosť fondového financovania, hoci sa zdá aj malá.

Slavnostne_otvorenie_cyklochodnika_16092021 (25)

Ale môže byť technicky mimoriadne náročná - ako práve otvorený úsek okolo Tatier, ktorý je síce krátky, no dôležitý a náročný: obsahuje dve premostenia cez rieku Poprad a jeden podjazd pod hlavnou cestou. Inšpiráciou pre nové projekty sú okrasné kvety na mostoch. Keď sa postaví aj pár stovák metrov cyklotrás na rôznych miestach a tieto malé úseky sa začnú postupne spájať, vzniknú zaujímavé cyklotrasy ako aj v tomto prípade z Veľkej Lomnice až po Tatranskú Kotlinu.

Slavnostne_otvorenie_cyklochodnika_16092021 (33)

Mesto Poprad pracuje na cyklotrasách tiež a spojenie Popradu s Veľkou Lomnicou popri rieke Poprad je znova o čosi bližšie.

Slavnostne_otvorenie_cyklochodnika_16092021 (55)

Zdroj textu a fotografií: OOCR Vysoké Tatry Podhorie

POZRI TIEŽ:

Liptovská Teplička

Rázovitá podhorská obec Liptovská Teplička (okr. Poprad) je známa najmä unikátnymi zemiakovými pivnicami.