Poznáme ocenených v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020

Poznáme ocenených v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020

KOCR vyhlásila víťazov v 7. ročníku ankety

Víťazi ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020 sú známi. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska ocení tri organizácie a jednu osobnosť.

7. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu sa výrazne líšil od predchádzajúcich a to najmä v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Kým v ostatných ročníkoch mohli byť jednotlivé subjekty, organizácie, združenia a osobnosti, nominované v piatich kategóriách (Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie, NAJ zamestnanec cestovného ruchu, Remeslo má zlaté dno), v tomto ročníku ankety vyhlásila KOCR Severovýchod Slovenska dve kategórie:

  • Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu
  • AntiCovid

Ocenenia za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu patrí v tomto ročníku ankety známemu značkárovi turistických chodníkov Ernestovi Rusnákovi, ktorý je okrem iného autor a spoluautor mnohých publikácií a tiež staviteľ rozhľadne v Levočských vrchoch. 

 Ernest Rusnák, Zdroj: Korzár
Ernest Rusnák, Zdroj: Korzá...

  • O Rusnákovi

Značkovanie

Menovaný je vyškoleným značkárom od roku 1989. So značkovaním turistických chodníkov začal ešte niekoľko rokov predtým. Keď sa do popredia dostávala cykloturistika, aktívne sa zapojil do jeho rozvoja. Osemnásť rokov pôsobil ako celoslovenský predseda sekcie cykloturistiky Klubu slovenských turistov. V rámci nej každoročne zabezpečoval slovenské cyklozrazy na celom území Slovenska. V mnohých ročníkoch mu pomáhali domáci cykloturisti, ale boli aj roky, keď sám bol predseda organizačného štábu zrazu. Značkovanie turistických chodníkov a cyklotrás stále aktívne zabezpečuje. Každoročne obnoví turistické značky na takmer 100 km peších chodníkoch a na viac ako 100 kilometroch cyklotrás na území Spiša, ale hlavne v regióne Levoče. Bol to práve on, ktorý navrhol kompletné značenie v Levočských vrchoch po zrušení Vojenského obvodu Javorina v roku 2010.  Len v tomto pohorí je vyznačených cez 150 km cyklotrás a cez 50 km peších chodníkov. V regióne Levoča obnovuje, značkuje a udržiava spolu 600 km peších chodníkov a cyklotrás. 

Publikačná činnosť

Za roky pôsobiace v cestovnom ruchu napísal cez 250 rôznych príspevkov o cestovnom ruchu a turistike v odborných časopisoch, dennej a periodickej tlači. Zaujímavá je aj jeho súkromná zbierka starej turistickej literatúry, ktorá patrí k najširšej na Slovensku. Je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií. Najvýznamnejšia v tejto oblasti je 180 stranová publikácia zväčšeného formátu A4 "Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku". Práve v nej využil svoje archívne zbierky. V roku 2020 vydal publikáciu "Na dvoch kolesách", v ktorej na 164 stranách so spoluautorom opísali históriu cykloturistiky a 41 slovenských cykloturistických zrazov. V tomto roku má v pláne vydať ďalšiu reprezentačnú publikáciu "Dejiny levočskej turistiky", v ktorej bude uvedená aj história uhorskej, československej a slovenskej turistiky. Druhou tohtoročnou publikáciou bude história medzinárodných zimných zrazov turistov. 

Investičná verejnoprospešná činnosť

V rámci rôznych projektov zabezpečil spracovanie, montáž a osadenie takmer stovky trojrozmerných turistických máp v okresoch Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa a to od obce Osturňa až po Dúbravu pod Braniskom. Ďalšou jeho aktivitou je aj osadzovanie drevených smerovníkov na križovatkách turistických chodníkov a cyklotrás.  Jeho najväčším projektom v súčasnosti je výstavba 35 metrov vysokej vyhliadkovej veže na vrchole Javoriny – Marčuliny, ktorej celkové náklady presahujú sumu 170.000 eur. Výstavba 1. etapy sa realizuje v rámci Programu Interegg. V roku 2020 sa zabezpečila výstavba železobetonového prízemia. Spracovanie projektovej dokumentácie na túto aktivitu sám financoval. Z vlastných zdrojov financuje aj časť výstavby.

SVS---najlepsi-CR-2020---WEB-1920x600px

V kategórii AntiCovid ocení KOCR Severovýchod Slovenska tri organizácie, ktoré v rámci pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, podnikli najväčšiu snahu o udržanie si zamestnancov, ako aj návštevníkov.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu v kategórii AntiCovid získava: 

  1. OOCR „Šariš“ - Bardejov- za zveľaďovanie a investície do turistickej infraštruktúry v regióne - Výsledkom činnosti OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov v posledných rokoch je napríklad to, že dĺžka obnovených značených turistických chodníkov v okolí Bardejova a Bardejovských kúpeľov dosahuje dĺžku takmer 40 km. Najnovším projektom OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov je revitalizácia turistických chodníkov „Čerešňa“ a „Tri studničky“. Ďalším projektom počas roka 2020 bol plán s názvom ,,Obnova a revitalizácia liečivých singletrackov“. 
  2. Oddelenie kultúry a športu mesta Vysoké Tatry – tím vedený Jánom Bendíkom - za realizáciu, prispôsobenie a transformáciu podujatí v podmienkach Covid-19 pre návštevníkov Vysokých Tatier - Ján Bendík spolu so svojim tímom sa ani počas prvej vlny (Tatranské kultúrne leto – komorne 2020) nevzdali a sériu veľkých, každoročných podujatí rozdelili na niekoľko menších, komornejších, ktoré sa odohrávali prevažne vonku v každý jeden letný víkend. Okrem úžasných PRÍBEHOV TATIER, kde dvaja moderátori čítali rozprávky prelínané hudobnými vstupmi miestnych hudobníkov to bolo i LETNÉ KINO či DIVADLO PRE DETI – a to všetko vždy podľa aktuálnych hygienických opatrení. I napriek všetkých očakávaniam sa i kultúrna jeseň musela niesť v inom duchu (Tatranské babie leto) a ani tu sa oddelenie KULTÚRY A ŠPORTU nevzdalo a zorganizovalo niekoľko, pre domácich i turistov, zaujímavých podujatí prispôsobené na mieru, stále sa meniacim, hygienickým opatreniam.
  3. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom– za realizáciu pútavých produktov CR pre návštevníkov svojich zariadení najmä Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktoré zaznamenalo v roku 2020 rekordnú návštevnosť.

kolonica 1

„Odvetvie cestovného ruchu zažíva v dôsledku pandémie najťažšie obdobie v histórii Slovenskej republiky. Množstvo ubytovacích a stravovacích zariadení muselo svoje prevádzky zavrieť, pričom o prácu prichádzajú stovky zamestnancov. Roky 2020 a aj 2021, sú pre cestovný ruch krízové. Stále sa však nájdu ´hrdinovia´ dnešnej doby, ktorí svojimi aktivitami naďalej prispievajú k rozvoju turizmu v Prešovskom kraji. Najradšej by sme odmenili každého zamestnanca pôsobiaceho v tomto odvetví, ktorý je živiteľom svojich rodín. Každý jeden z nich si zaslúži ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Výhercov sme však vybrali z nominácii, ktoré nám boli doručené na adresu do konca roka 2020, aby bol zachovaný štatút súťaže. Všetkým pracovníkom, organizáciám, subjektom, prajeme v tomto období veľa síl do ďalších dní, aby nestrácali vieru v lepšie zajtrajšky,“ opisuje priebeh súťaže a hodnotenia výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

V prípade konania najväčšej slovenskej výstavy cestovného ruchu – ITF Slovakiatour 2021, ktorá je predbežne naplánovaná na 13. mája 2021, si víťazi svoje ocenenia prevezmú na tomto podujatí v Bratislave.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.  

Prehľad ocenených v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja (2014 – 2020)

Autor: František Baláž

Pozri tiež: