Pravidlá kampane Dovolenka na "bajku" po Prešovskom kraji 2023

Pravidlá kampane Dovolenka na "bajku" po Prešovskom kraji 2023

Termín konania kampane: 1. 6. 2023 – 1. 10. 2023

 • Do aktivity sa môže zapojiť každý občan zvrchovaného štátu
 • Základnou povinnosťou pre zapojenie sa do súťaže je registrácia na stránke www.cyklo.psk.sk vytvorenie si osobného konta
 • Účastníci aktivity pri zakladaní konta vyplnia požadované údaje prihlasovacieho formulára
 • Účastníci získajú po aktivácii konta notifikačný email v tvare:

Ďakujeme za registráciu na stránke www.cyklo.psk.sk. Svoj odznak si môžete vyzdvihnúť na týchto výdajných miestach:

 1. TIK Starý Smokovec (Starý Smokovec 23)
 • Jún, September (PO – NE od 08:00 do 16:00)
 • Júl, August (PO – NE od 08:00 do 18:00) 
 1. Chata Pieniny (bufet, Lesnica 147)
 • PO – NE od 10:00 do 18:00
 1. Velodróm Prešov, Cyklo Čajka (Športová 6879/4, Prešov)
 • PO – NE od 13:00 do 19:00 
 1. TIK Bardejov (Radničné námestie 21, Bardejov)
 • PO – PI od 09:00 do 17:30
 • SO od 09:00 do 16:00
 • NE od 10:00 do 16:00
 1. TIC Poloniny (Rybnícka 3951, Snina)
 • Jún, September (SO – NE od 08:00 do 19:00)
 • Júl, August (UT – NE od 08:00 do 19:00)
 • Účastníci kampane získavajú v TIC Poloniny 10% zľavu na požičanie si e-biku
 • Jeden účastník kampane má právo na jeden odznak
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta zo zoznamu „Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji“ alebo cyklopodujatia zo zoznamu „Kalendárium cyklopodujatí po Prešovskom kraji“
 • V cieli vybranej lokality zaznamenajú svoju návštevu svojou fotografiou so špecifickým odznakom
 • Účastníci vo svojom konte na stránke www.cyklo.psk.sk zaznamenajú svoju návštevu vybranej lokality alebo podujatia formou priloženia fotografie z danej lokality ako dôkazu návštevy
 • Účastníci aktivity zaznamenávajú svoje návštevy vybraných miest pre Dovolenku na bajku pravdivo a čestne
 • Účastníci aktivity Dovolenka na bajku v prípade navštívenia minimálne 7 vybraných miest zo zoznamu "Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji " alebo zo zoznamu „Kalendárium cyklopodujatí po Prešovskom kraji“  získavajú balíček Dovolenkára na bajku
 • Návštevu troch ľubovoľných miest zo zoznamu "Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji " môžu účastníci nahradiť návštevou maximálne troch podujatí zo zoznamu „Kalendárium cyklopodujatí po Prešovskom kraji“  
 • Úpravy fotografií, ktorými účastníci dosiahnu návštevnosť minimálneho počtu miest pre získanie balíčka Dovolenkára na bajku bude považované za vylúčenie z aktivity „Dovolenka na bajku“
 • Účastníci súťaže sa zapájajú do aktivity na vlastnú zodpovednosť a vedomím dodržiavania pravidiel cestnej premávky
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta na vlastné nebezpečenstvo a riziko
 • Účastníci aktivity sa zaväzujú dodržiavať prípadné pravidlá jazdy na bicykli v daných vybraných miestach dovolenky na bajku, v prípade, ak sa takéto pravidlá vzťahujú na vybranú lokalitu
 • Účastníci potvrdzujú registráciou
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Potvrdenie podmienok s registráciou do súťaže
  • Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže

Postup vytvorenia fotografie pri návšteve zo zoznamu „Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji“

Účastníci kampane „Dovolenka na bajku“ sú pre potreby vyhodnotenia tejto aktivity a pre možnosť získania balíčka Dovolenkára na bajku povinní zaznamenať svoju návštevu lokality fotografiou, na ktorej bude jasne a zreteľne možné rozpoznanie účastníka súťaže, bicykel (príp. elektrobicykel) a špecifický odznak kampane. Taktiež je možné vytvoriť videonahrávku/videozáznam, ktorý bude zaslaný na kontakty organizátorov, čím udelia súhlas na jeho použitie pre potreby propagácie.

Odovzdávanie cien – Balíček dovolenkára na bajku

 • Pri splnení podmienok kampane účastník automaticky získava balíček dovolenkára na bajku, ktorý si môže prevziať:
  • Na slávnostnom odovzdávaní balíčkov dovolenkára na bajku za účasti predsedu PSK a riaditeľa KOCR na pôde PSK v termín oznámený emailom účastníkom splňujúcim podmienky účasti
  • Osobne na pôde PSK vo foyer po dohode s organizátorom v termíne od 2.10.2023 (Námestie mieru 2, 080 01 Prešov)

Pozri tiež:

Dovolenka na „bajku“ po Prešovskom kraji 2023

Aj ty miluješ pred sebou sa mihotajúcu krajinu, keď jazdíš na bicykli? Ak áno, Dovolenka na bajku je pre teba ako stvorená. Nezáleží na tom, či si skúsený alebo rekreačný jazdec. Z pestrej ponuky cyklovýletov si vyberie každý.

 

 

TOP podujatia:

TOP výlety:

Všetky výlety