Pravidlá: Objavuj Prešovský kraj 2016

Pravidlá: Objavuj Prešovský kraj 2016

PRAVIDLÁ hry Objavuj Prešovský kraj 2016

1. Súťaž Objavuj Prešovský kraj trvá od 10. júna 2016 do 15. septembra 2016.
2. Organizátorom súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.
3. Súťažiaci súťažia pomocou mobilnej aplikácie Objavujme, ktorá je dostupná na stiahnutie zdarma pre platformu Android aj pre platformu iOS (Apple).

4. V hre sú tri typy úloh:
a) Základnou úlohou je LOKALIZAČNÁ ÚLOHA. – Úlohou súťažiaceho je navštíviť definované miesta v Prešovskom kraji a potvrdiť návštevu miesta v mobilnej aplikácii v definovanom kruhu (diametri). Za navštívenie miesta získa súťažiaci príslušnú bodovú hodnotu. V hre je 250 súťažných miest. Nahrané body za lokalizáciu sa zobrazia po pripojení sa na internet.

b) KVÍZOVÁ ÚLOHA – Úlohou súťažiaceho je odpovedať na súťažnú otázku označením správnej odpovede v definovanom kruhu miesta. Za správnu odpoveď získa súťažiaci príslušnú bodovú hodnotu. Spolu je v hre 125 kvízových úloh, všetky sú podmienené odpovedaním vo vyznačenom definovanom kruhu miesta. Nahrané body sa zobrazia po pripojení sa na internet.

c) FOTOGRAFICKÁ ÚLOHA – Úlohou súťažiaceho je odfotografovať dané miesto v definovanom kruhu miesta. Spolu je v hre 200 fotografických úloh. Fotografia má zachytávať miesto úlohy. Za fotografiu získa súťažiaci príslušnú bodovú hodnotu. Fotografia môže mať maximálne rozlíšenie 1500×1000pixelov. Po uložení fotografie v aplikácii bude fotografia odoslaná na server. Nevhodné fotografie (fotografie, z ktorých nie je zrejmé, že ide o súťažné miesto; fotografie s vulgárnym obsahom a pod.) má organizátor právo nezverejniť a nezapočítať súťažiacemu príslušné súťažné body. Nahrané body sa zobrazia po pripojení sa na internet.

5. Mobilná aplikácia je funkčná aj v off-line móde (lokalizovanie sa prostredníctvom GPS, odpoveď na kvízovú úlohu, odfotografovanie miesta vo fotografickej úlohe). On-line pripojenie na internet je potrebné pri registrácii a pri aktualizácii nahraných bodov!

6. Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár. Najkrajšie fotografie si organizátor vyhradzuje právo zaradiť do súťaže Choď a foť.

7. Súťažiaci s najvyššími súčtami bodov budú po ukončení súťaže odmenení cenami (víkendové pobyty, darčekové poukazy, elektronika).

8. Pri rovnosti súčtu bodových hodnôt rozhodne o poradí súťažiacich čas ukončenia hry zo strany súťažiaceho, teda čas splnenia poslednej úlohy v súťaži.

9. Lokalizačná úloha obsahuje:
a) popis – história miesta, výnimočnosť, otváracie hodiny, vstupné a pod.
b) multimédiá – fotografie, video, audio atď.
c) GPS súradnice
d) počet získaných bodov do hry
e) diameter (polomer od stredu miesta záujmu) pre splnenie úlohy (definovaný kruh).

10. Kvízová úloha obsahuje:
a) súťažnú otázku a tri odpovede, z ktorých len jedna odpoveď je správna,
b) počet získaných bodov do hry,
c) diameter pre splnenie úlohy.

11. Fotografická úloha obsahuje:
a) popis,
b) možnosť odfotografovať miesto, vybrať zvolenú fotografiu, orezať fotografiu a odoslať na server,
c) počet získaných bodov do hry,
d) diameter pre splnenie úlohy.

12. Poradie navštívenia miest a poradie splnenia úloh je ľubovoľné.
13. Hra obsahuje aj 110 nesúťažných tipov na výlety (GEO-INFO).
14. Za súťažiaceho sa považuje fyzická osoba zaregistrovaná pri stiahnutí mobilnej aplikácie Objavujme do svojho mobilného zariadenia. Registráciou súťažiaci automaticky súhlasí s podmienkami súťaže. Súťažiaci môže mať vytvorené len jedno užívateľské konto.
15. Súťažiaci sa môže lokalizovať na jednom kontrolnom bode len raz počas trvania celej súťaže. Zároveň môže len raz odpovedať na súťažnú otázku a nahrať do aplikácie jednu fotografiu zo zvoleného miesta.
16. Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže súťažiaceho, ktorý body získava podvodným správaním a nerešpektuje Pravidlá súťaže Objavuj Prešovský kraj.
17. Kontaktný email zadaný pri registrácii bude použitý len na zasielanie informácií ohľadom súťaže a turistických noviniek v Prešovskom kraji.
18. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté tretím osobám.
19. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 15. septembra 2016 o 24:00 stredoeurópskeho letného času. Do tohto času je potrebné pripojiť sa na internet, aby boli všetky získané body započítané do výsledného rebríčka. Ceny budú víťazom odovzdané 24. septembra 2016 na Štrbskom Plese.
20. O vyhodnotení budú súťažiaci informovaní prostredníctvom mailu, ktorý zadajú pri registrácii do súťaže.
Viac informácií: www.severovychod.sk


Viac informácií: www.severovychod.sk

O súťaži Objavuj Prešovský kraj v aplikácii Objavujme

objavuj-mapa.jpg

SVS-objavujme-banner-1280px-1.jpg