Pravidlá súťaže Choď a foť 2021

Pravidlá súťaže Choď a foť 2021

Aktualizované 1. októbra 2021 v bode 7

PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE Choď a foť 2021:

1. Organizátorom súťaže je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
4. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.
5. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.
6. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 7 fotografií.
7. Súťaž sa vyhlasuje v šiestich kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história, 3. Šport a športové aktivity, 4. Black & white, 5. Človek, 6. Architektúra,
8. Fotografie vo všetkých kategóriách musia byť zhotovené výlučne na území Prešovského kraja do 17. 10. 2021.
10. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 17. októbra 2021 do 23:59 hod. elektronicky na e-mail: chodafot@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
11. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
 – meno a priezvisko autora,
 – vek autora,
 – miesto bydliska autora, kontakt (mail, tel. číslo),
 – názov fotografie,
 – popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,
 – názov príslušnej súťažnej kategórie,                                                                                           

12. Po zaslaní fotografií na mailovú adresu chodafot@severovychod.sk, bude autorovi fotografií doručený mail s formulárom, v ktorom potvrdí súhlas s Pravidlami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR). V prípade zaslania fotografií z jednej mailovej adresy viac krát, príde autorovi na jeho mailovú adresu potvrdenie súhlasu s Pravidlami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR) iba raz.                                                                                                              

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.

14. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile KOCR Severovýchod Slovenska.                       

15. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.

16. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.