Predáva sa ŠKODA OCTAVIA II

Predáva sa ŠKODA OCTAVIA II

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj nepotrebného majetku – osobné motorové vozidlo.

IMG_1413

ŠPECIFIKÁCIA 

druh: osobné vozidlo

kategória: M1

VIN: TMBKE61Z2D2075044

značka: ŠKODA

obchodný názov: OCTAVIA

typ/variant/verzia: 1Z/ACCFHCX11/NAM6AM62Q0310

výrobca vozidla (podvozku): ŠKODA AUTO A.S.,CZE

identifikačné číslo motora (typ): CFHC443796

zdvihový objem valcov: 1968.0 cm3

najväčší výkon motora/otáčky: 103.00 kW 4200 min1

druh paliva/zdroj energie: NM

prevodovka/počet stupňov: MT/6

pohon: 4x4

karoséria druh (typ): AC KOMBI

farba: STRIEBORNÁ METALÍZA SVETLÁ

výrobca: ŠKODA AUTO A.S.,CZE

počet miest na sedenie: 5/0

počet najazdených kilometrov: cca. 187.000 km 

rok výroby: 2012 (uvedené do prevádzky 2013)

Najnižšia možná cena: 6 891 EUR (stanovená znaleckým posudkom, príloha 2)

Príslušenstvo Predmetu kúpy: 2 ks kľúčov, mechanický zámok riadiacej páky Defend lock 2 ks kľúče, dojazdové koleso, sada zimných pneumatík na plechových diskoch (4ks)

Záujemcovia o kúpu Predmetu kúpy môžu vykonať fyzickú obhliadku Predmetu kúpy v sídle Predávajúceho. Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/7081513.

Kompletné podmienky predaja, obsah cenovej ponuky, vyhodnotenie ponukového konania sú dostupné tu Výzva - kompletné informácie

Potrebné prílohy:

1. Príloha č.1 k Výzve

2. Príloha č.2 k Výzve

3. Príloha č. 3A k VýzvePríloha č. 3B k Výzve

4. Príloha č.4 k Výzve

5. Príloha č.5 k Výzve

 

Záväzné cenové ponuky je potrebné doručiť v písomnej forme, v slovenskom jazyku, podpísané záujemcom alebo osobami oprávnenými v jeho mene konať a v neporušenej a zalepenej obálke najneskôr do 14. 6. 2022 do 10.00 hod. predávajúcemu, na adresu:

  • Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Na obálke je potrebné zreteľne označiť „PONUKA – MOTOROVÉ VOZIDLO - NEOTVÁRAŤ!“