Ocenení NAJ v cestovnom ruchu 2014 - 2019

Ocenení NAJ v cestovnom ruchu 2014 - 2019

Prehľad získaných ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za roky 2014, 2015, 2016,2017, 2018 a 2019.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja poukazuje na kvality, motivuje a oceňuje tých, ktorí rozvíjajú cestovný ruch kraja vo všetkých jeho oblastiach

 

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019: 

I. Osobnosť cestovného ruchu 2019: (rozhodla odborná porota)

Celoživotný prínos v CR: Michal Hudák

Vzdelávanie v CR:  Vladimír Buvalič

Podnikanie v CR:  Jozefína Guregová

Rozvoj cestovného ruchu v samospráve: Darina Žembová

 

II. NAJ produkty CR 2019 (rozhodla odborná porota): Chodník Obchod na Korze;  Drevený megafón.

 

III. NAJ zariadenie a zamestnanec cestovného ruchu 2019:  (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia: Múzeum špeciálneho školstva, Levoča (4309 hlasov, 40 %)

NAJ informačné zariadenie:Dukla Destination, Svidník (3637 hlasov, 60 %)

NAJ reštaurácia: Vermex Lokal, Svidník (3331 hlasov, 36 %)

NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Familia***, Stará Ľubovňa (2410 hlasov,  45 %)

NAJ Zamestnanec: Emília Tomaščíková - majsterka odborného výcviku-kuchár, Prešov (3816 hlasov, 39 %)

Produkt cestovného ruchu, online hlasovanie:Pokušenie Spiša - Nestville, Hniezdne (4133 hlasov, 40 %)

Podrobnosti – NAJ v CR 2019

 Ocenení NAJ v cestovnom ruchu 2019
Ocenení NAJ v cestovnom ruch...

 

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018: 

I. Osobnosť cestovného ruchu 2018: (rozhodla odborná porota)

Celoživotný prínos v CR: Zuzana Šedivá in memoriam a Ján Gondek.

Vzdelávanie v CR: Jozef Šenko

Podnikanie v CR:  Jozef Vilim

Rozvoj cestovného ruchu v samospráve:  Štefan Bieľak

 

II. NAJ produkty CR 2018 (rozhodla odborná porota): Obnova a sprístupnenie Donjonu na Šarišskom hrade; Expozícia svet dávnych vekov v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou.

 

III. NAJ zariadenie a zamestnanec cestovného ruchu 2018:  (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia: Tatranský ľadový dóm, Hrebienok (1823 hlasov,26 %)

NAJ informačné zariadenie: Tatranská informačná kancelária – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica (1612 hlasov, 32 %)

NAJ reštaurácia: Reštaurácia Hotela u Leva, Levoča (2719 hlasov, 41 %)

NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Menhard***, Vrbov (3762 hlasov,  47 %)

NAJ Zamestnanec: Ondrej Gondek – vrchný čašník, reštaurácia Chata Pieniny (11 702 hlasov, 45 %)

Produkt cestovného ruchu, online hlasovanie: Bežecký areál, Štrbské Pleso (2180 hlasov, 31 %)

Podrobnosti – NAJ v CR 2018

 Ocenení NAJ v cestovnom ruchu 2018
Ocenení NAJ v cestovnom ruch...

 

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017: 

I. Osobnosť cestovného ruchu 2017: (rozhodla odborná porota)

Celoživotný prínos v CR: Pavel Rajtár

Vzdelávanie v CR: Vladimír Ternavský

Podnikanie v CR: Jiří Hruška

Rozvoj cestovného ruchu v samospráve: Ján Mokoš

 

II. NAJ produkty CR 2017 (rozhodla odborná porota): Fragaria Cup 2017; Chodník korunami stromov Bachledka; Sin­gletrails Lechnica

 

III. NAJ zariadenie a zamestnanec cestovného ruchu 2017:  (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ kultúrno-náučné zariadenie: Slo­venské opálové bane   (2392 hlasov, 25 %)

NAJ informačné zariadenie: Dukla Destination, Svidník   (2532 hlasov, 33 %)

NAJ reštaurácia: Salaš u Franka, Stará Ľubovňa   (2048 hlasov, 35 %)

NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Alfa***, Giraltovce   (1834 hlasov, 26 %)

NAJ kaviareň/bar/ča­jovňa: Bruno caffé, Prešov   (2309 hlasov, 30 %)

NAJ Zamestnanec: Milan Sipko – vrchný čašník, reštaurácia Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka   (2216 hlasov, 35 %)

Produkt cestovného ruchu, online hlasovanie: vi­deopozvánka Osudy vpísané v dreve, SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná ul.   (5055 hlasov, 34 %)

Podrobnosti – NAJ v CR 2017

oceneni_ITF2018.jpg

 

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2016: 

I. Osobnosť cestovného ruchu 2016: (rozhodla odborná porota)

Celoživotný prínos v CR: Peter Chudý

Vzdelávanie v CR: Peter Slančo

Podnikanie v CR: Dana Korčáková a Ján Korčák

Rozvoj cestovného ruchu: Michaela Rafajová

 

II. NAJ produkt cestovného ruchu 2016: (rozhodla odborná porota)

NAJ produkt cestovného ruchu 2016: Medvedie dni 2016, Made in Slovakia 2016

 

III. NAJ zariadenie a zamestnanec cestovného ruchu 2016:  (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ kultúrne zariadenie: Kul­túrno-turistické centrum Bardejov  (Poľsko-slovenský dom) 

NAJ zábavné/relaxačné zariadenie: Lanové centrum Outdoorpark, Prešov

NAJ informačné zariadenie: Mes­tská informačná kancelária Poprad 

NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Zelená Lagúna****, Domaša 

NAJ reštaurácia: Po­ézia, Hotel Hviezdoslav Kežmarok 

NAJ kaviareň/bar/ča­jovňa: Nestvi­lle Chocolate, Hniezdne 

NAJ produkt (hlasovanie): vi­deopozvánka Oddych duše (autormi sú žiaci SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná ul.) 

NAJ zamestnanec: Matúš Baláž, čašník – reštaurácia Poézia 

 

Podrobnosti – NAJ v CR 2016

oceneni-NAJ-v-CR-2016.jpg

 

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2015: 

I. Osobnosť cestovného ruchu 2015: (rozhodla odborná porota)

Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu: Ing. František Odložilík, Norbert Frank

Vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Podnikanie v oblasti cestovného ruchu: Mgr. Sylvia Holopová

 

II. NAJ produkt cestovného ruchu 2015: (rozhodla odborná porota)

Aquaruthenia (Svidník)

Objavovanie Prešova 2015

Tatry v pohybe

 

III. NAJ zariadenie cestovného ruchu 2015:  (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ kultúrne zariadenie: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

NAJ informačné zariadenie: Tatranská informačná kancelária (Starý Smokovec a T. Lomnica)

NAJ reštaurácia: Zelený strom, Sabinov

NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Bachledka**** Strachan, Ždiar

NAJ kaviareň/bar/ča­jovňa: Libresso, Prešov

 

IV. NAJ zamestnanec cestovného ruchu 2015: (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ čašník/barista/bar­man/someliér: Jaroslav Katrenič, Hotel Hviezdoslav****, Kežmarok

NAJ kuchár: Tomáš Havrilla – Zwicker, Prešov

Podrobnosti – NAJ v CR 2015

vsetci-oceneni-NAJ-v-CR-2016.jpg Ocenení za rok 2015.

 

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2014

I. Osobnosť cestovného ruchu 2014: (rozhodla odborná porota)

Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu:Peter Petras

Rozvoj cestovného ruchu v samospráve: Zdru­ženie rozvoja CR Čierna Hora

Vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu: Jozef Čekovský (SOŠ Horný Smokovec)

Podnikanie v oblasti cestovného ruchu: Ján Gondek

 

II. NAJ produkt cestovného ruchu 2014: (rozhodla odborná porota)

Tatranský ľadový dóm 

Biokúpalisko Sninské rybníky

Singletracky OZ SLOMBA – Prešov

 

III. NAJ zariadenie cestovného ruchu 2014: (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ reštaurácia: Plaza Beach Solivar, Prešov

NAJ kaviareň/bar/ča­jovňa: The Only Bar, Prešov

 NAJ ubytovacie zariadenie: HOTEL KUKUČKA **** Tatranská Lomnica

 NAJ kultúrne zariadenie: Múzeum Kežmarok, Kežmarský hrad

 

IV. NAJ zamestnanec cestovného ruchu 2014: (rozhodlo online hlasovanie verejnosti)

NAJ barista/barman/so­meliér: Oto Sabol (The Only Bar, Prešov)

NAJ kuchár/ka: Božena Kontrošová (ZRCR Čierna Hora)

Podrobnosti – NAJ v CR 2014

oceneni-2014.jpg Ocenení za rok 2014.