Prezentácia Svätomariánskej púte v Katowiciach

Prezentácia Svätomariánskej púte v Katowiciach

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa zúčastnila v dňoch 29. - 31 . 3. 2019 veľtrhu cestovného ruchu v Katowiciach - GLOBalnie Katowice, ktorý patrí ku najväčším jarným veľtrhom cestovného ruchu v Poľsku. Bol venovaný myšlienke aktívnej turistiky, SPA, turistickému a jachtárskemu vybaveniu.

Katowice_Globalnie

Ako jeden z partnerov projektu Svätomariánsku púť sme návštevníkom predstavili a priblížili tento zaujímavý produkt pútnického turizmu.

Katowice_Globalnie_KOCR

Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je vlajkovým projektom, v ktorom je zapojených 13 partnerov, vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Úlohou projektu je vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Súčasťou je dobudovanie prvkov turistickej infraštruktúry na vybraných pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí – Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec. Zároveň bude Svätomariánska púť priblížená turistom – pútnikom prostredníctvom rôznych propagačných materiálov, bedekra, mobilnej aplikácie, pútnickej piesne a ďalších zaujímavostí, ktoré budú postupne predstavené na jar budúceho roka. Propagácia Svätomariánskej púte už prebieha dlhodobo prostredníctvom výstav cestovného ruchu i na rozmanitých podujatiach.

Katowice_Globalnie_KOCR

V informačnom stánku získali návštevníci informácie o samotnom projekte, o pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí, vrátane turistických atraktivít v ich okolí. Pripravené sú tiež propagačné predmety a materiály o prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, UNESCO pamiatkach či drevenej architektúre Prešovského kraja.

Katowice_Globalnie_KOCR

K ďalším aktivitám KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu patrí okrem jeho prezentácie na výstavách cestovného ruchu aj príprava mobilnej aplikácie, pútnických pasov, projektovej piesne, značenie pútnickej trasy a mnoho ďalších aktivít, ktoré súvisia s vybudovaním nového produktu CR.

Vlajkový projekt Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) s rozpočtom 4 milióny eur je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Rozpočet pre slovenskú stranu presahuje 2,1 milióna eur.