Pútnicky pas – stručný sprievodca Svätomariánskou púťou

Pútnicky pas – stručný sprievodca Svätomariánskou púťou

Pútnici na Svätomariánskej púti v slovensko-poľskom prihraničí sa budú môcť identifikovať svojimi pasmi, ktoré vydáva v náklade 10 tisíc kusov Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Pas pútnika slúži, ako stručný sprievodca po ôsmich hlavných mariánskych miestach v Prešovskom kraji, Malopoľskom a Podkarpatskom vojvodstve.

„Pútnici nájdu v pasoch informácie o štyroch pútnických miestach na Slovensku a štyroch v Poľsku. Ich súčasťou je aj stručný popis danej lokality a možnosti prístupu. Pasy sú doplnené o povzbudivé citáty zo Svätého písma a výroky sv. Jána Pavla II.,“ opisuje obsah materiálu výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Svätomariánska púť

Pas pútnika

V pasoch sa tiež nachádzajú popisy pútnických miest (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska a Krosno). V týchto lokalitách môžu pútnici získať pečiatky, ktoré si umiestnia priamo do pasov. Jedna dvojstrana je venovaná aj zamysleniam pútnika. Pasy sú vkusne vsadené do priehľadného obalu so šnúrkou s logom projektu. Ich súčasťou je aj mapa s fotografiami. Po skončení epidemiologických opatrení budú distribuované do jednotlivých farností. 

Mapa pútnika

Pútnické pasy sú súčasťou medzinárodného projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Jeho cieľom je vytvoriť unikátny produkt cestovného ruchu - pútnického turizmu, ktorý prepojí pútnické miesta na slovensko-poľskom pohraničí. Projekt je spoločne realizovaný 13 inštitúciami, medzi ktoré patria samosprávy, organizácie aj farnosti vrátane KOCR. Prešovský samosprávny kraj zastupuje v projekte pozíciu vedúceho partnera.  

Samotný koncept projektu sa opiera o pastiersky list „Svetlo z východu”, v ktorom Ján Pavol II. málokedy rozlišuje katolícky a nekatolícky kresťanský Východ, čím zdôrazňuje, že majú jedno a to isté spoločné dedičstvo, tú istú spoločnú tradíciu - liturgickú, spirituálnu, právno-disciplinárnu i teologickú.

V rámci projektu sa zrealizovalo už niekoľko aktivít. Vybudovaná bola infraštruktúra v podobe osvetlenia, ozvučenia, lavičiek, altánkov na štyroch  pútnických miestach v Levoči, Litmanovej, Ľutine a Gaboltove, kde bolo preinvestovaných vyše 830 000 eur. Dokončená je už štúdia realizovateľnosti s definovaním viacerých potenciálnych produktov cestovného ruchu na Svätomariánskej trase, ktoré by mali byť implementované v najbližších mesiacoch. 

KOCR Severovýchod Slovenska sa na projekte podieľa marketingovými aktivitami a celkovou propagáciou, v rámci čoho nechala zhotoviť unikátnu galériu venovanú mariánskemu kultu, mobilnú aplikáciu, promo pieseň a ďalšie propagačné materiály vrátane kompletného bedekra.

interreg

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014–2020.

Pozri tiež: