Rozsiahla rekonštrukcia múzea A. Warhola odštartovaná

Rozsiahla rekonštrukcia múzea A. Warhola odštartovaná

Prešov (14. apríl 2023) - Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi  14. apríla oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (MMUAW).  Do veľkej investičnej akcie za takmer 12,3 milióna eur zapája zdroje z vlastného rozpočtu i dotačné peniaze štátu. Rozsiahla modernizácia má priniesť originálnu stavbu, mnohé multimediálne i  interaktívne prvky a zatraktívnenie nielen múzea, ale i regiónu.   

Zámer na rozsiahlu rekonštrukciu medzilaboreckého múzea vznikol v roku 2019 a získal aj podporu štátu, ktorý na projekt pôvodne vyčlenil účelovo 7,1 milióna eur. V priebehu obdobia, kedy sa tvorila projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ceny rástli natoľko, že predpokladaná hodnota zákazky radikálne stúpla. Výdavky projektu sa po verejnom obstarávaní spolu s nákladmi na zabezpečenie stavebného i autorského dozoru vyšplhali na 12,3 milióna eur, pričom z prostriedkov ministerstva financií napokon pôjde  5,1 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj zafinancuje túto významnú investičnú akciu sumou 7,2 milióna eur.

Poklepanie základného kameňa stavby MMUAW 2023

„Celý projekt mal pomerne zložitý vývoj, no podstatné je, že sme s krajskými poslancami našli zhodu - toto múzeum si zaslúži výrazný investičný zásah, nielen čiastkové opravy a bežné rekonštrukcie. Dostali sme síce od štátu menej, ako bolo sľúbené, dokonca sme dúfali v navýšenie prostriedkov, hoci sa tak nestalo, dnes je pre nás všetkých veľký deň.  Začíname s realizáciou unikátnej stavby, ktorá má nadregionálny, priam národný charakter. Hovoríme tu o jednom z dvoch svetových múzeí, ktoré má obrovský potenciál pre prezentáciu mesta, kraja i Slovenska. Investícia je významná aj z pohľadu rozvoja regiónu, podporu cestovného ruchu či podnikateľského prostredia,“ uviedol za Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Warholovho múzea, jeho predseda Milan Majerský.

 Múzeum pred rekonštrukciou
Múzeum pred rekonštrukciou

Nový vzhľad múzea by mal  korešpondovať s jedinečným významom a odkazom samotného kráľa pop-artu. Rekonštruovať sa bude fasáda, priestory, vybuduje sa prístavba i nadstavba vrátane nových schodísk a výťahov. Prestavba múzea má priniesť interaktívnosť, aplikáciu svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov vrátane prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred samotnou budovou.

vizualizácia_MMUAW

Samotný projekt kraj pripravoval v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zhotoviteľom je po verejnom obstarávaní konzorcium  Swietelsky- Slovakia a GMT projekt, ktoré  má stavbu odovzdať do 18 -ich mesiacov.

Stavba je špecifická technológiami, ktoré sú vo vnútri,  aby zabezpečovali chod  galérie a adekvátne prostredie pre vzácne diela s ohľadom na bezpečnosť a klimatické požiadavky.  Exteriérovým prvkom a osobitnou črtou je oceľová konštrukcia, v ktorej je 250- tisíc ton ocele  na umiestnenie multimediálnych nosičov na rôzne predstavenia a expozície. Sme stotožnení s technológiami. Vnímame to ako výzvu, sme ale pripravení zrealizovať to v termíne a bez väčších problémov,“ povedal za dodávateľov stavby konateľ spoločnosti  Slavomír Gmitter.

MMUAW v Medzilaborciach sídlilo doteraz  v pôvodnej budove kultúrneho domu, ktorá dlhodobo neplnila funkciu moderného múzea v kontexte reprezentácie diel Andyho Warhola. Sídlo postavené v priebehu 80-tych rokov minulého storočia bolo zastarané a technický stav už nevyhovoval zámerom zriaďovateľa i samotných múzejníkov.

„Modernizácia objektu prinesie zásadné rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, exkluzívny priestor pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície. Skelet budovy bude dotvorený responzívnou fasádou, od ktorej sa odvíja celá esencia vizuálu a unikátneho prepojenia exteriéru s interiérom. Výrazne zmodernizované expozičné priestory, bistro, chillout zóna s posedením, prechodná strecha s amfiteátrom pre 100 ľudí  a veľa interaktívnych a multimediálnych prvkov, verím, prinesú návštevníkom múzea niekoľkonásobne bohatší  zážitok , ako tomu bolo doteraz,“ doplnil riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.

Andy Warhol
Andy Warhol

Ako dodal, Warholovo múzeum je dočasne presťahované do detašovaného pracoviska budovy bývalého gymnázia v Medzilaborciach, pričom samotné diela sú zabezpečené v depozitoch.

Hoci múzeum bude počas rekonštrukcie zatvorené, aktivity neustanú. MMUAW pripravuje viacero zahraničných výstav v Slovinsku, Chorvátsku a na sklonku roka v priestoroch Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. V rámci Slovenska  sú naplánované výstavy konceptu  Warhol Tour, a to v mestách Stropkov, Snina a Humenné. Realizovať sa budú experimentálne výstavné, edukačné i zaujímavé online projekty.  

Zdroj: PSK

POZRI TIEŽ:

Výhľady a vyhliadky v regióne pod Duklou

Výhľady na okolitú prírodu ako odmena za výstup. Užite si turistiku v regióne pod Duklou.

Aktéri cestovného ruchu PSK pripravia víziu rozvoja

Stretnutie členov KOCR Severovýchod Slovenska otvorilo tému ďalšieho posunu a pozície cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Na valnom zhromaždení organizácie vo štvrtok 30. marca bol tiež zvolený nový predseda KOCR

Poloniny trail sa stáva realitou

V Poloninách sa začala jedna z najväčších investičných akcií v oblasti cestovného ruchu za posledné desaťročie. Prešovský samosprávny kraj tu v rámci projektu cyklistického okruhu Poloniny trail spustil výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich cyklotrás