Školenie zástupcov v cestovnom ruchu

Školenie zástupcov v cestovnom ruchu

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska uskutočnila v stredu a vo štvrtok (20. – 21. novembra) informačno-vzdelávací seminár Cestovný ruch – Výzva pre váš región, ktorý bol určený pre osoby a subjekty realizujúce sa v oblasti destinačného manažmentu. 

 KOCR SVS
KOCR SVS

V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Horný Zemplín a Horný Šariš, KOCR Severovýchod Slovenska pozvala do Sniny (streda) a do Vranova nad Topľou (štvrtok) miestnych zástupcov samospráv, členov OOCR, hotelierov a ostatných súkromných podnikateľov pracujúcich v cestovnom ruchu.

„Cieľom seminára bolo informovať miestnych aktérov v cestovnom ruchu o význame a práci krajskej a oblastnej organizácie cestovného ruchu, osloviť potenciálnych členov OOCR HZaHŠ a informovať o možnostiach a nástrojoch podpory turizmu, ktoré vyplývajú z legislatívy,“ uviedla marketingová manažérka KOCR Severovýchod Slovenska Jana Andraščíková. „V rámci výstupov sme chceli podať informáciu aj o víziách Prešovského samosprávneho kraja v tejto oblasti. Seminár sme doplnili o odbornú prednášku na tému oblasti digitálneho marketingu, sociálne siete už totiž patria medzi základné komunikačné kanály, cez ktoré je možné ponúkať služby v turistickej oblasti,“ dodala Andraščíková.

KOCR Severovýchod Slovenska prizvala na školenia odborných zástupcov z Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Z Oddelenia podpory regionálneho rozvoja cestovného ruchu na Úrade PSK informoval o možnosti čerpania finančných príspevkov Imrich Krajňák. Ďalšie informácie o čerpaní dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR predniesol František Morong, riaditeľ odboru destinačného manažmentu na ministerstve. Seminár doplnili i zástupcovia Inovačno-partnerského centra v Prešove, Jozef Šimko a Nella Svetozarovová.

 KOCR SVS
KOCR SVS

„Mnoho organizácií, obcí a miest ešte nevie, prečo vôbec OOCR a KOCR vznikli. Štát týmto spôsobom, cez ministerstvo dopravy, podporuje cestovný ruch v danej lokalite a to podľa výberu členského príspevku a podľa počtu ubytovaní,“ vyjadril sa predseda predstavenstva OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš Jaroslav Makatura.

 KOCR SVS
KOCR SVS

KOCR Severovýchod Slovenska bude v takýchto aktivitách pokračovať aj v najbližšom období. Vzdelávacie semináre sa uskutočnia v ďalších lokalitách členských organizácií KOCR.

Pozri tiež:

Snina

Okres, ktorý sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska. Miesto, kde uvidíte drevené sakrálne stavby, ktoré tu zanechala byzantská a rímska kultúra...

Vranov nad Topľou

Navštívte mesto, ktorého názov je odvodený od vrany. Príďte si vychutnať Vranov nad Topľou a okolie, kde si určite na svoje prídu deti aj dospelí.