Spišský Jeruzalem opäť s bohatým programom

Spišský Jeruzalem opäť s bohatým programom

Kultúrno-duchovný festival v jedinečnej lokalite

Bohatá história a krásna príroda lokality Spišského Jeruzalema ponúka priestor na meditáciu a kultúrno-duchovné aktivity, ktoré môžu návštevníci intenzívne spoznať počas 7. ročníka festivalu Spišský Jeruzalem.

Spišská Kapitula, Spišské Podhradie a ich okolie počas troch dní 24. - 26. mája 2019 ponúknu pútnikom množstvo aktivít. Ekumenický rozmer festivalu prinesie paletu zaujímavých aktivít zameraných na všetky vekové kategórie. Pútnici, ktorí navštívia Spišský Jeruzalem, obohatia svojho ducha prostredníctvom účasti na náboženskom programe.

 Svätá omša. Zdroj foto: archív Spišský Jeruzalem
Svätá omša. Zdroj foto: ar...

Silným zážitkom bude divadelné stvárnenie živej krížovej cesty. Pripravené sú aj meditačné programy vedené Katolíckym spoločenstvom Dvaja-traja v Kristovi. Kultúrny program je každoročne žánrovo pestrý a aj tentoraz ponúka divadelné vystúpenia, hudobno-slovné pásma, spevácke vystúpenia, výstavy, filmové prezentácie, koncerty a prednášky.

 Živá krížová cesta. Zdroj foto: archív Spišský Jeruzalem
Živá krížová cesta. Zdro...

Okrem duchovného a kultúrneho programu majú návštevníci festivalu možnosť zúčastniť sa prehliadky Spišského Jeruzalema s odborným výkladom o jeho histórii a zaujímavostiach, ako aj spoznať historické skvosty mesta Spišské Podhradie. Pre deti sú pripravené rôzne hry, tvorivé dielne a novinkou je terénna hra po Spišskom Jeruzaleme „Pas detského pútnika“, pod taktovkou skautov. Zaujímavosťou bude sokoliarska skupina, pozorovanie slnka a Spišský Jeruzalem z konského povozu. Tradíciou festivalu je razenie medailónu pútnika.

 Prehliadka Spišského Jeruzalema. Zdroj foto: archív Spišský Jeruzalem
Prehliadka Spišského Jeruza...

Kalvária Spišský Jeruzalem svojím usporiadaním a jedinečným využitím krajiny pripomína skutočný Jeruzalem v časoch Ježiša Krista. Rozmiestnenie jednotlivých kaplniek je mapou v krajine, s vyznačenými miestami utrpenia Ježiša Krista. 

Program:

Spišský jeruzalem_ program_2019

 

Vedeli ste?

Kalvária Spišský Jeruzalem pripomína skutočný Jeruzalem v časoch Ježiša Krista. Leží na travertínovej kope, ktorá je sama o sebe veľmi vzácnou prírodnou pamiatkou s jedinečným biotopom. Tvar kopy a rozmiestnenie jednotlivých častí kalvárie v mierke 1:1 kopíruje jeruzalemskú kalváriu „Calvario Jerusalem“. Tvorí ju Kaplnka sv. Rozálie, ktorá predstavuje Herodesov palác, Kaplnka sv. Františka Xaverského, ktorá symbolizuje rímsku pevnosť Antónia – sídlo Piláta Pontského – a Kaplnka Svätého Kríža, ktorá predstavuje Golgotu – miesto umučenia Ježiša Krista. Celý areál je obklopený siedmimi malými prícestnými kaplnkami, ktoré symbolizujú hradby skutočného Jeruzalema. Kalvária na Pažici, pri Spišskej Kapitule je najstaršou kalváriou na Slovensku, počiatky siahajú približne do roku 1666.

Spišská Kapitula, označovaná aj ako slovenský Vatikán, je európskou raritou, keďže bola výlučne kňazskou osadou. Od r. 1776 je sídlom Spišského biskupstva.

Dominantou je románska Katedrála sv. Martina s dvoma vežami. Na známy Spišský hrad je to len na skok. Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia (vrátane Spišskej Kapituly) sú zapísané v UNESCO.

 Spišský hrad a Spišská Kapitula. Autor foto:Zoltán Duray, Zdroj: KOCR Severovýchod Slovenska
Spišský hrad a Spišská Ka...

 

Doplňujúce informácie:

Partnermi festivalu Spišský Jeruzalem sú Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, Združenie Podbranisko. Hlavným koordinátorom je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Marketingovými partnermi sú Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského.

Zdroj: Mgr. Vladimíra Barbuščáková, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Spisky jeruzalem _plagat_2019