Spoznajte nárečia Tatier, Spiša a Pienin

Spoznajte nárečia Tatier, Spiša a Pienin

Rok 2020 bol vyhlásený Svetovou organizáciou cestovného ruchu za „ROK VIDIEKA.“ V tomto duchu sa na neho vo svojom regióne zamerala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny. Prvotný plán počítal s propagáciou bohatststva folklóru a tradícií, ktoré sú na tomto území hlboko uctievané a odovzdávané z generácie na generáciu. Tradovanie sa uskutočňuje predovšetkým v letnej sezóne počas tradičných folklórnych festivalov. Žiaľ, mnohé sa pravdepodobne nebudú môcť konať z preventívnych zdravotných dôvodov, ktoré sú všetkým známe.

Záujemcom o región Tatier, Spiša a Pienin bude OOCR prinášať informácie a zaujímavosti z oblasti folklóru aspoň v aktualitách na internetových stránkach.

 Zdroj: OOCR TSP
Zdroj: OOCR TSP

Návštevník sa navyše v regióne Tatry-Spiš-Pieniny môže zoznámiť s rôznymi nárečiami

Spišské

Goralské

Rusínske

Šarišské

Osturnianska hvara

Nemecké nárečie

Zdroj: Gabriela Bodnárová, OOCR Tatry-Spiš-Pieniny

Pozri tiež: