Súťaž Staň sa dobrodruhom prebehne aj tento rok

Súťaž Staň sa dobrodruhom prebehne aj tento rok

Cieľom súťaže Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne je spoznávať známe i menej známe lokality tohto výnimočného územia, ktoré má svoje čaro aj v jesennom a zimnom období. Takýmto spôsobom chce OOCR Horný Zemplín Horný Šariš v mladých ľuďoch budovať vzťah k miestu, v ktorom sa narodili.

Súťaž, ktorú realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) po druhýkrát, má v tomto roku podtitul #ekoZEMplín.

"Chceme tak upriamiť pozornosť detí na potrebu ohľaduplnejšieho správania sa človeka k prírode," vysvetľuje Michaela Zdražilová, výkonná riaditeľka OOCR HZ HŠ.

Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Ich úlohou je namaľovať, resp. nakresliť pre nich najkrajšiu atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú doteraz navštívili alebo chcú navštíviť. Podmienkou účasti v súťaži je, že pri tvorbe diela musí súťažiaci sčasti zrecyklovať nejaký materiál, ako je napr. plast, kartón či drevo.

oocr_sutaz_dobrodruh_facebook_1680x900_2021_03

Okrem zaujímavých cien, ako sú drobná elektronika či spoločenské hry, môžu účastníci súťaže získať množstvo podnetných informácií, z ktorých môžu čerpať nielen v škole, ale aj v osobnom živote. Táto súťaž predstavuje obrovský priestor v oblasti vzdelávania - spoznávanie rôznych kultúr, histórie i získavania vedomostí v prírodnej oblasti. Zároveň ponúka priestor na vzdelávanie aj samotnej OOCR-ke, ktorá prostredníctvom týchto obsahov môže objaviť nové atraktívne miesta v území.

Originál maľby/kresby na výkrese s recyklovaným prvkom spolu s identifikačnými údajmi – názov objektu/lokality, meno, priezvisko, vek, úplná adresa a súhlas so zverejnením diela na prezentačné účely treba odoslať na adresu Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa.

Uzávierka súťaže je 14. januára 2022. Príspevky bude hodnotiť trojčlenná porota. Ocenené budú osobitne tri najlepšie diela na prvom a druhom stupni. Každý účastník bude zároveň odmenený zaujímavými propagačnými materiálmi. Viac informácií získajú záujemcovia aj na webovej stránke www.hornyzemplin.sk v časti Aktuality.

Zdroj: OOCR HZ HŠ

Pozri tiež: