Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) - Dokumenty

FA a OBJ 2019

Zmluvy 2019

Verejné obstarávania 2019

Obdobie 2017 - 2018:

1. FA a OBJ svetlo z vychodu 2018.pdf

2. Vyzva ZNH Sluzby uctovnictva pre potreby KOCR zverejnene 2.12.2013.pdf

3. Partnerská zmluva projektu Svätomariánska púť Svetlo z východu zverejnené 12.12.2016.pdf

4. Rámcová zmluva o poskytovaní ekonomických služieb č.20 zverejnené dňa 23.12.2013.pdf

5. Výzva na predloženie ponuky Procesy VO KOCR zverejnené 4.7.2016.pdf

6. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb VOS č. 12 zverejnené 24.8.2016.pdf

7. Výzva na predloženie ponuky KOCR IKT zverejnené 23.1.2017.pdf

8. Výzva Kancelárske potreby zverejnené 23.5.2017.pdf

9. Rámcová zmluva kancelárske potreby č. 09 2017 zverejnené 30.06.2017.pdf

10. Výzva na predkladanie ponuk Propagacny stanok KOCR zverejnene 5.8.2017.pdf 

11. Vyzva na predlozenie ponuky Organizacno techn. zabezpecenie podujatia SDCR zverejnene 6. 9. 2017.pdf

12. Výzva na predloženie ponuky na právne služby zverejnené 11.12.2017.pdf

13. Návrh zmluvy poskytovanie právnych služieb zverejnené 11.12.2017.pdf

14. Zmluva o poskytovani pravnych sluzieb c. 17 2017.pdf

15. Výzva na predloženie ponuky KOCR Ekonomické služby_zverejnené 11.12.2017.pdf

16. Výzva na predloženie ponuky KOCR Propagačne predmety zverejnené 14.12.2017.pdf

      a. Príloha č.2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria zverejnené 14.12.2017.pdf

      b. Príloha č.1 Opis predmetu zákazky Propagačné predmety zverejnené 14.12.2017.pdf

17. Zmluva 01/2018 o poskytovaní ekonomických služieb_zverejnené 3.1.2018.pdf

18. Výzva na predloženie ponuky KOCR Prezentácia produktu CR "Svätomariánska púť" na medzinárodných výstavách CR zverejnené 4.1.2018.pdf

19. Zmluva na zabezpečenie prezentácie priduktu Sv. púť zverejnené 15.1.2018.pdf

      a. Príloha č. 1 k Zmluve č. 2-2018 Prezentacia produktu CR Sv.put na medzinar. vystavach.pdf

20. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2 2018 zverejnené 19. 2. 2018.pdf

21. Vyzva na predlozenie ponuky Bedeker zverejnene 6. 4. 2018.pdf

22. Zmluva Bedeker SzV 06/2018 zverejnené 7.5.2018.pdf

23. Výzva na predloženie ponuky organizacia podujati CR, SV púť, zverejnené 28.5.2018

24. Zmluva o organiz techn. zabezpeceni podujati Sv. put 11 2018 zverejnene 11.6.2018.pdf

25. Výzva na predloženie ponuky na dodávateľa mobilnej aplikácie, SV púť, zverejnené dňa 4.9.2018

26.  Výzva na predloženie ponuky Prezentácia Sv. púte na medzinár. výstavách CR 2, zverejnené 6.9.2018

27. Zmluva 14/2018 Prezentácia Sv. púte na medzinár. výstavách CR_zverejnené 20. 9. 2018

28. Zmluva 18/2018 o dielo na vytvorenie mob. aplikácie_Sv. put_zverejnene 29.10.2018

29. Výzva na predloženie ponuky - Experti medzisektorovej skupiny v rámci projektu Svätomar. púť_zverejnené 19. 11. 2018

    29. a) Prílohy: Prílohy k Výzve na predkladanie cenovych ponuk - Experti medzisekt. skupiny pre projekt Svatomar. put