Svätomariánsku púť predstavujeme na podujatiach

Svätomariánsku púť predstavujeme na podujatiach

Nový pripravovaný produkt pútnického turizmu Svätomariánska púť  postupne predstavujeme verejnosti na rozmanitých podujatiach.  

Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je vlajkovým projektom, v ktorom je zapojených 13 partnerov, vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Projekt má za úlohu vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Súčasťou je dobudovanie prvkov turistickej infraštruktúry na vybraných pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí – Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec. Zároveň bude Svätomariánska púť priblížená turistom – pútnikom prostredníctvom rôznych propagačných materiálov, bedekra, mobilnej aplikácie, pútnickej piesne a ďalších zaujímavostí, ktoré budú postupne predstavené na jar budúceho roka. Propagácia Svätomariánskej púte už prebieha prostredníctvom výstav cestovného ruchu i na rozmanitých podujatiach.

 

Svätomariánsku púť spoznávajú návštevníci výstavy v Brne

PREŠOV (18. 1. 2018) – Svätomariánsku púť ako nový produkt pútnického turizmu spoznávajú v týchto dňoch návštevníci medzinárodnej výstavy cestovného ruchu v Brne. Ide o prvú

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska ako jeden z partnerov projektu predstavila Svätomariánsku púť návštevníkom Vysokých Tatier – počas Otvorenia letnej turistickej sezóny na Štrbskom Plese (15. 6. 2018), počas obľúbeného festivalu EĽRO v Kežmarku (6. – 8. 7. 2018) i na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (26. – 29. 7. 2018). V tomto roku sa s novinkou v pútnickom cestovnom ruchu zoznámia aj návštevníci podujatia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu v Archeopartku v Hanušovciach nad Topľou (záver septembra 2018).

Sv.put_ELRO 2018

V informačnom stánku získavajú návštevníci informácie o samotnom projekte, o pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí, vrátane turistických atraktivít v ich okolí. Pripravené sú tiež propagačné predmety a materiály o prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, UNESCO pamiatkach či drevenej architektúre Prešovského kraja.

K ďalším aktivitám KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu patrí okrem jeho prezentácie na výstavách cestovného ruchu aj príprava mobilnej aplikácie, pútnických pasov, projektovej piesne, značenie pútnickej trasy a mnoho ďalších aktivít, ktoré súvisia s vybudovaním nového produktu CR.

Vlajkový projekt Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) s rozpočtom 4 milióny eur je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Rozpočet pre slovenskú stranu presahuje 2,1 milióna eur.

Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Projekt s názvom: Svätomariánska

Sv.put - materialy NSM P18