Svätomariánsku púť spoznávajú návštevníci výstavy v Brne

Svätomariánsku púť spoznávajú návštevníci výstavy v Brne

PREŠOV (18. 1. 2018) – Svätomariánsku púť ako nový produkt pútnického turizmu spoznávajú v týchto dňoch návštevníci medzinárodnej výstavy cestovného ruchu v Brne. Ide o prvú zo série piatich medzinárodných výstav, na ktorých budú širokej verejnosti prezentované miesta mariánskeho kultu v slovensko-poľskom pohraničí.

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska ako jeden z partnerov projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) predstaví nový produkt cestovného ruchu spolu na piatich medzinárodných výstavách. Prvou z nich je Regiontour v Brne (18. – 21. 1. 2018), ktorý každoročne navštívi okolo tridsaťtisíc návštevníkov.

V informačnom stánku získajú návštevníci informácie o pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí, vrátane turistických atraktivít v ich okolí. Pripravené sú tiež rôznorodé materiály o prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, UNESCO pamiatkach či drevenej architektúre Prešovského kraja.

Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je vlajkovým projektom, v ktorom je zapojených 13 partnerov, vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Projekt má za úlohu vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Súčasťou je dobudovanie prvkov turistickej infraštruktúry na vybraných pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí – Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec.

materialy-Sv.-put-a-PSK.jpg

Vlajkový projekt Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) s rozpočtom 4 milióny eur je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Rozpočet pre slovenskú stranu presahuje 2,1 milióna eur.

K ďalším aktivitám KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu je okrem jeho prezentácie na výstavách cestovného ruchu aj príprava mobilnej aplikácie, pútnických pasov, projektovej piesne, značenie pútnickej trasy a mnoho ďalších aktivít, ktoré súvisia s vybudovaním nového produktu CR.

navstevnici-3.jpgnavstevnici-expozicie_Brno.jpgnavstevnici2.jpg