Uzatvorenie cyklocesty medzi Prešovom a Veľkým Šarišom

Uzatvorenie cyklocesty medzi Prešovom a Veľkým Šarišom

Na cykloceste Eurovelo11 hrozí zosuv cesty

V nadväznosti na závery uskutočneného inžinierskogeologického prieskumu a na odporúčanie krízového štábu mesta Veľký Šariš, primátor mesta vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom cyklocesty Eurovelo 11, v lokalite pod Bikošom (úsek medzi Prešovom a Veľkým Šarišom).

 Uzavretá cyklocesta
Uzavretá cyklocesta

„Prvoradou úlohou je ochrana zdravia a života občanov a keďže táto situácia je životu ohrozujúca, bolo potrebné prijať neodkladné opatrenia a uzavrieť túto cyklocestu”, vyhlásil primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall.  

Podľa záverov inžinierskogeologického prieskumu je jednou z príčin zosuvu obmývanie svahu riekou Torysa a neodvádzanie zachytených zrážkových vôd.

V tejto súvislosti budú riešené v 1. etape tieto opatrenia:

  1. Uskutočnenie násypu (zahádzky) svahu koryta rieky z lomového kameňa
  2. Zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd z cyklocesty až do rieky
  3. Monitorovanie geodetických bodov za účelom sledovania vývoja zosuvu
  4. Zabezpečenie horného svahu od padajúcich častí

 Popadané kamene
Popadané kamene

O vývoji prác Vás budeme informovať a do doby uskutočnenia všetkých opatrení v spolupráci s PSK a SVP, š.p., bude cyklocesta uzatvorená.

Zdroj textu a foto: Mesto Veľký Šariš

POZRI TIEŽ: