V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia

V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia

PREŠOV (7. 2. 2023) – Ďalších päť drevených chrámov v Prešovskom kraji získalo turistických audiosprievodcov. V Hervartove (UNESCO), Korejovciach, Fričke, Hrabovej Roztoke a v Topoli si turisti môžu vychutnať návštevu drevených chrámov v niekoľkých jazykoch.

Drevené chrámy patria k jedinečnostiam Prešovského kraja. Na území kraja je ich vyše tridsať. Väčšina bola postavená bez použitia klincov, ktoré sa spájajú s ukrižovaním Krista. Výnimočná architektúra, zručnosť dávnych majstrov a jedinečná atmosféra v spojitosti s okolitou prírodou lákajú turistov objavovať tieto nevšedné stavby.  

 Hervartov - Kostol sv. Františka z Assisi (UNESCO)
Hervartov - Kostol sv. Franti...

Najviac drevených chrámov nájdeme v okresoch Bardejov, Svidník a Snina. Viaceré objekty sa nachádzajú v malých obciach, kde je problém so zabezpečením sprievodcovskej služby. V záujme zlepšenia služieb a dostupnosti prehliadky týchto chrámov realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska projekt Otvorené chrámy. Do drevených chrámov postupne zabezpečuje audiosprievodcov vo forme nahrávok sprievodného slova.

Projekt Otvorené chrámy zahŕňa tvorbu audiosprievodcov, propagačných materiálov a celkovú podporu návštevnosti chrámov, ktoré sú právom nazývané drevenými perlami východu. V roku 2023 napríklad pribudnú sprievodné podujatia vo vybraných lokalitách, ktoré majú potenciál upriamiť pozornosť verejnosti na túto oblasť cestovného ruchu,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

 Drevený chrám v Korejovciach
Drevený chrám v Korejovciac...

V roku 2021 pribudli audiosprievodcovia do chrámov v Brežanoch, Jedlinke, vo Vyšnom Komárniku a v Jalovej. V roku 2022 boli vytvorené audionahrávky do ďalších piatich chrámov. Ide o štyri gréckokatolícke objekty: Chrám sv. archanjela Michala vo Fričke, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Korejovciach, Chrám sv. archanjela Michala Topoli a Chrám sv. Bazila Veľkého Hrabovej Roztoke. Všetky štyri sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Piaty audiosprievodca pribudol v rímskokatolíckom Kostole sv. Františka z Assisi v Hervartove, ktorý je od roku 2008 zaradený v zozname pamiatok UNESCO. Tento drevený kostol v bardejovskom okrese bol postavený koncom 15. storočia a je najstarším dreveným kostolíkom na Slovensku.

 Drevený chrám vo Fričke
Drevený chrám vo Fričke

Návštevníci si môžu vypočuť nahrávky s pútavými informáciami v slovenskom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš pribudli k týmto nahrávkam aj dve nahrávky v rusínčine v chrámoch v rusínskych obciach Topoli a Hrabovej Roztoke.

Veľmi nás teší, že sme mohli spolupracovať na projekte práve realizáciou nahrávok v rusínskom jazyku, ktorý v týchto obciach počuť dodnes. Veríme, že Rusíni nielen z Polonín, ale aj z iných oblastí Slovenska ocenia pri návšteve drevených chrámov tieto nahrávky v podaní talentovaných umelcov, ktorým sa aj touto cestou chceme poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a profesionálny prístup. Zároveň ďakujeme Jozefovi Badidovi z občianskeho združenia Labirsky Rusyny za pomoc s prekladmi textov do rusínskeho jazyka,“ uviedla Michaela Zdražilová, výkonná riaditeľka OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš.

 Drevený chrám v Hrab. Roztoke
Drevený chrám v Hrab. Rozto...

Texty do audiosprievodcov v slovenskom jazyku načítal herec a spevák Ladislav Ladomirjak. Ako rodák z rusínskej oblasti sa zhostil aj nahrávky v rusínčine pre chrám v Hrabovej Roztoke. Druhú rusínsku nahrávku z Topole si verejnosť môže vypočuť v podaní speváka a moderátora Štefana Šteca.

Projekt Otvorené chrámy bol v minulom roku realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. KOCR Severovýchod Slovenska spolupracuje pri tvorbe audiosprievodcov s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove.

 Drevený chrám v Topoli
Drevený chrám v Topoli

Drevené chrámy v Prešovskom kraji

Drevené chrámy sú unikátne po stránke architektonickej i sakrálnej. Väčšina chrámov je gréckokatolíckeho obradu. Sú typické rozdelením interiéru na tri základné časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu. Dominantou každého chrámu je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Medzi drevenými chrámami majú zastúpenie aj pravoslávne cerkvi, v menšej miere evanjelické a rímskokatolícke kostoly.

 Interiér chrámu v Bodružali (UNESCO)
Interiér chrámu v Bodružal...

Na území Slovenska sa nachádza viac ako 60 jedinečných drevených sakrálnych stavieb, z ktorých osem najvzácnejších v roku 2008 zapísali do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V Prešovskom kraji ide o rímsko-katolícky kostol v Hervartove, gréckokatolícke chrámy v Ladomirovej a Bodružali (okres Svidník) a evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku.

Loga MDV SR a Dovolenka na SR

Kontakt: Mgr. Barbora Čechová, media@severovychod.sk

Otvorené  chrámy:

Drevený chrám, Topoľa

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela je situovaný v malej obci Topoľa, ktorá leží v okrese Snina, v oblasti Národného parku Poloniny. Práve v tejto obci sa začiatkom 19.

Drevený chrám, Hrabová Roztoka

Drevený gréckokatolícky chrám v Hrabovej Roztoke bol postavený v polovici 18. stor. Zasvätený bol jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému. Stavba je

Drevený kostol, Hervartov (UNESCO)

Najstarší drevený kostol na Slovensku, postavený v 15. storočí z červeného smreka. V každom storočí pribudli v kostolíku nové prvky výzdoby, k najcennejším patria nástenné maľby.

Drevený chrám, Korejovce

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach v okrese Svidník bol postavený v roku 1764.

Drevený chrám, Frička

Drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala stojí uprostred obce Frička na miernej vyvýšenine od roku 1829. Z tohto obdobia si chrám zachoval svoju súčasnú podobu aj napriek tomu,

Drevený chrám, Brežany

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch

Drevený chrám, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Jedlinke bol postavený v roku 1763 a predstavuje typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových drevených chrámov.

Drevený chrám, Vyšný Komárnik

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20.stor., kedy bol pravdepodobne zničený

Drevený chrám, Jalová

Východ Slovenska je okrem množstva zaujímavostí známy aj veľkým počtom drevených chrámov. Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja v Jalovej pochádzajúci z roku 1792...

 

POZRI TIEŽ:

Za zimnými zážitkami do Vysokých Tatier

Objavte čaro zasnežených lesov, malebných turistických chodníkov a výborných zjazdoviek. K tomu 11 tipov, kde sa zohrejete (nielen) počas zimy.

Obnovená Cesta minerálnych prameňov

Na severnom Spiši láka turistov nezvyčajná Cesta minerálnych prameňov. Turistická trasa spája 12 minerálnych prameňov naprieč celým regiónom. Obľúbená trasa sa dočkala obnovy. Šesť lokalít, ktoré poznačil zub času, bolo zrevitalizovaných a vo vynovenej podobe opäť lákajú ochutnať vodu z prameňov aj vychutnať si malebné okolie.

Zimna vyzva 3_FB cover